Recensie | Het Tij Tegen

Herman Tjeenk Willink zet de andere overheid al langer op de politieke agenda. Hij weet goed dat hij geen populaire boodschap vertelt als hij in Het Tij Tegen schrijft dat opeenvolgende kabinetten, parlementen én media hebben bijgedragen aan het wantrouwen in de overheid. En hij schuwt hierbij geen enkele organisatie of partij.