Communicatieadvies

Communicatie en public affairs zitten dicht bij elkaar, en niet voor niets. Voor public affairs is goede communicatie namelijk essentieel! Zonder communicatie komt je boodschap niet goed over, kan je je organisatie niet positioneren en de ander niet overtuigen van jouw standpunt. Daarom doen public affairs kantoren ook vaak aan communicatieadvies; het is met elkaar verbonden.

Als je je communicatie niet goed op orde hebt, loop je als organisatie tegen problemen aan. Een voorbeeld is de manier waarop je informatie overbrengt; waar een dik rapport misschien heel goed werkt om informatie over te brengen op experts, zal dat bij het grote publiek niet aanslaan. Daar kan je beter aankomen met een beknopte infographic. In een communicatieadvies worden dat soort keuzes uiteengezet.

Waaruit bestaat communicatieadvies?

Communicatieadvies is niet altijd hetzelfde. Het is aangepast op de organisatie, het onderwerp en natuurlijk het publiek. Soms gaat communicatieadvies alleen om het adviseren van het soort communicatie, maar het kan ook gaan om meedenken en schrijven aan teksten.

Het is dus lastig te zeggen waar communicatieadvies uit bestaat. Het gaat in elk geval over hoe je organisatie de gewenste boodschap zo goed mogelijk kan overbrengen.

Bekijk ons actuele aanbod

Strategisch communicatieadvies

Communicatieadvies wordt strategisch als het gaat om het positioneren van je belang of je organisatie. Dat is bijvoorbeeld het geval als het gaat om reputatiemanagement, of het neerzetten van je belang bij een beleidsmaker.

Strategisch communicatieadvies kan een bedrijf of organisatie helpen te zien waar de sterke en zwakke punten in de boodschap van de communicatie liggen, en hoe je daar mee om kan gaan. Daarbij gaat het ook om de omgeving waarin je organisatie opereert, en hoe je daar met je communicatie op inspeelt.

Interne en externe communicatie

In een communicatieadvies kan worden ingegaan op zowel interne als externe communicatie. Interne communicatie gaat over het contact binnen de organisatie of het bedrijf, terwijl externe communicatie gaat over het contact met de buitenwereld.

Beide zijn belangrijk voor je bedrijf of organisatie. Je moet je eigen organisatie eerst meekrijgen en op één lijn krijgen, voordat je je boodschap naar buiten kan brengen. Door interne communicatie kan je mensen motiveren, overtuigen van de richting waar de organisatie heen moet gaan.

Als je je eigen boodschap goed op orde hebt, kan je naar buiten treden. Afhankelijk van de doelgroep en de functie van je boodschap kan je vervolgens verschillende communicatiemiddelen inzetten om je doelgroep te bereiken.

Communicatieplan opstellen

Om een communicatieplan op te stellen moet je een aantal vragen kunnen beantwoorden. Wat is het doel wat je wil bereiken? Welke boodschap ga je daarvoor inzetten? Wie is je doelgroep?

In een communicatieadvies wordt alvast verkend wat de mogelijkheden zijn rond het onderwerp, en waar je als organisatie voor op moet passen. Als het advies wordt omgezet in het communicatieplan kan er ook worden nagedacht over de planning rond de communicatie, de middelen die worden ingezet etc.

Bekijk onze communicatie trainingen

Communicatieadvies in Den Haag

In de politiek is communicatie erg belangrijk; denk bijvoorbeeld aan een onderwerp zo framen in een debat dat het past bij het standpunt van de politieke partij, maar ook als je naar beleidsmakers toe gaat is communicatie belangrijk.

Stel je bijvoorbeeld voor dat je aandacht wil vragen in Den Haag voor een bepaald onderwerp. Een goed communicatieadvies houdt dan rekening met de politieke conjunctuur, de onderwerpen die op dat moment in de media spelen en de politieke agenda van het moment.

Daarnaast kan een goed communicatieadvies ook meteen meedenken over hóé je de boodschap overbrengt. Vanuit de Public Affairs Academie slaan we vaak deze brug, tussen communicatie en public affairs. Hiervoor hebben we bijvoorbeeld de masterclass ‘Communicatie en Public Affairs’, die draait om de raakvlakken tussen beide disciplines.

Voorbeeld van communicatieadvies

Stel je voor dat je in een organisatie werkt die graag minder plastic afval wil. Je wil daarom een campagne opzetten, die mensen oproept minder plastic te gebruiken. Eerst ga je aan de slag met de interne communicatie, en zorg je dat iedereen in de organisatie het eens is met het belang van de campagne. Vervolgens vraag je een bureau om een communicatieadvies op te stellen voor de campagne.

In het advies worden de mogelijkheden rond de campagne uiteengezet, met de voor- en nadelen van de verschillende strategiën. Uiteindelijk besluit je samen met het advies bureau dat je je campagne richt op jonge dertigers. Uit het advies bleek dat zij al open staan voor het minderen van hun plastic gebruik, en ook de middelen hebben om dat in de praktijk te brengen. In de campagne richt je je daarom op het praktische element, en kom je met aansprekende voorbeelden van hoe ze makkelijk hun plasticgebruik kunnen verminderen.

Ontdekken wat communicatieadvies voor jou kan doen?

Bekijk onze communicatie opleidingen