Zo werken wij

Kennis over én van public affairs bij elkaar brengen, delen en borgen. Hoe doe je dat? Belangenbehartigers zijn er in alle soorten en maten, en wij willen hen allemaal bereiken. Daarnaast haken wij graag aan bij de maatschappelijke en politieke actualiteit en daarmee een breed publiek aanspreken. Onze inzet is daarom tweeledig.

Kennis en vaardigheden ontwikkelen

Enerzijds versterken wij professionals in hun werkzaamheden door hen de kennis in vaardigheden in handen te geven om zichzelf te ontwikkelen. Dit doen we door middel van trainingen, workshops en individuele coaching. Hierbij is de inhoud leidend, maar ook de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

Voor iedereen

En anderzijds organiseren we events voor een breed publiek die aansluiten bij de actualiteit. We bewegen altijd mee met de maatschappelijke en politieke actualiteit en spelen daar op in. Of het nu gaat om verkiezingen, nieuwe technologieën of boekpresentaties; alles dat raakt aan de publieke zaak zet ons op scherp. Met boeiende gastsprekers en vakkundige experts zoeken we verbinding, verbreding en verdieping van onderwerpen die ons raken.

Een breed palet aan perspectieven

Maar bij al onze activiteiten is kennis de rode draad. Met een open vizier bewegen wij ons in het publieke domein om die kennis bij elkaar te brengen. We gaan mee in maatschappelijke trends, behoeftes en vragen, en spelen hier met onze programmering op in. Om die kennis te verzamelen, te delen én te borgen brengen we wetenschap en praktijk samen, zorgen we voor een breed palet aan perspectieven, en innoveren we voortdurend op de inhoud.