Voor wie

De Public Affairs Academie is er voor iedereen. Ons publiek is dan ook zeer gevarieerd: mensen die deelnemen aan onze activiteiten zijn belangenbehartigers, communicatiemedewerkers, persvoorlichters, bestuurders, volksvertegenwoordigers, journalisten, wetenschappers, studenten, oftewel; iedereen die geïnteresseerd is in de (politieke) wereld om zich heen.
Belangenbehartigers

Een aanzienlijk deel van ons aanbod is afgestemd op belangenbehartigers. Zij bewegen zich elke dag in de Europese, nationale, provinciale of lokale politieke en ambtelijke arena. Wij helpen hen door samen te werken aan het verdiepen van de kennis en het verscherpen van de vaardigheden.

Communicatieprofessionals

Maar ook communicatieprofessionals kunnen bij de Public Affairs Academie terecht. Want communicatie en public affairs; zijn dat niet gewoon twee handen op één buik? Het feit dat PA-professionals vaak huizen op de communicatieafdeling van organisaties spreekt eigenlijk al boekdelen. Het gaat namelijk altijd om het formuleren van de juiste boodschap, in een eigen arena met eigen spelregels.

Wetenschappers

Bij kennisuitwisseling mag de wetenschap natuurlijk niet ontbreken. We werken samen met verschillende academische partners, om onze kennis over en van het vakgebied te verdiepen en onze grenzen te verleggen. Ook organiseren we regelmatig bijeenkomsten voor wetenschappers zélf, over de raakvlakken die er bestaan tussen beleid, media en wetenschap.

Jongeren

Jongeren vormen een belangrijke doelgroep voor de Public Affairs Academie. Door middel van onze Leergang Jongerenbelang in Beweging geven we jonge belangenbehartigers tussen de 18 en 25 jaar de kennis en vaardigheden in handen die nodig zijn om het verschil te maken. En in ons project Jongerenambassadeurs geven jongeren hun unieke advies bij organisaties. Ook organiseren we regelmatig bijeenkomsten over public affairs voor studenten met als insteek: ‘Is dit jouw vak?’

Voor iedereen

Maar we zijn er ook voor het brede publiek. Want of het nu over de rol van denktanks, de kracht van storytelling of de gevaren en kansen van intelligence gaat: de publieke zaak raakt iedereen. Daarom organiseren we ook verkiezingsbijeenkomsten, themabijeenkomsten, boekbesprekingen en interviewavonden met sleutelfiguren uit de actualiteit.