Public affairs Den Haag

Public affairs draait om de beïnvloeding van het beleid(sproces) en de eigen maatschappelijke positie. Public affairs kan ingebed zijn in de eigen organisatie, maar ook worden uitbesteed aan een public affairs bureau. Een public affairs definitie die aangehouden wordt door de Beroepsvereniging voor Public Affairs is: ‘Het strategische proces van inspelen op politieke besluitvorming en op veranderingen in de maatschappij en publieke opinie die van invloed zijn op het functioneren van de eigen organisatie.’ Public affairs kan bijvoorbeeld worden ingezet om een bepaalde beleidsmaatregel op een dossier te bewerkstelligen, of juist tegen te houden.

Het hart van de public affairs in Nederland ligt in Den Haag. Als standplaats van de ministeries en het parlement is het dé ‘place to be’ om als bedrijfsleven in contact te komen met beleidsmakers. Veel maatschappelijke organisaties en bedrijven bevinden zich voor hun public affairs dan ook in Den Haag.

Wat is het belang van Public Affairs in Den Haag?

Public affairs bestaat in de praktijk uit een aantal onderdelen. Het is als eerste belangrijk om helder te krijgen welke organisaties, overheden en ander belanghebbenden actief zijn op een onderwerp. Het in kaart brengen van deze actoren en daarop reageren noemen we stakeholdermanagement.

Een ander onderdeel dat belangrijk is, is issuemanagement. Dit houdt in dat je analyseert welke visies er zijn op een onderwerp en welke argumenten daarbij horen. Hierna kan je als organisatie proberen het beleid en je eigen maatschappelijke positie te beïnvloeden.

Bekijk ons actuele aanbod

Public affairs te midden van de politiek in Den Haag

Het belang van samenwerking tussen de politiek en de maatschappij is voor beiden van groot belang! Public affairs zorgt ervoor dat de politiek de stem van de maatschappij hoort en door middel van public affairs kunnen maatschappelijke organisaties hun belangen bij de politiek behartigen. Op deze manier kunnen de beleidsmakers in Den Haag weloverwogen beslissingen maken, wat zorgt voor wet- en regelgeving die aansluit bij de realiteit. De samenwerking tussen de politiek en het bedrijfsleven is dus van levensbelang voor de kwaliteit van de wetten en regels die in Nederland gesteld worden. Waar public affairs vaak wordt bekeken vanuit het bedrijfsleven, is het ook de politiek en de overheid die voordeel haalt uit public affairs.

De juiste public affairs aanpak in Den Haag

Een goede aanpak van public affairs zorgt er als maatschappelijke organisatie voor dat in de aanloop naar nieuwe wet- en regelgeving jouw belangen worden gehoord door de relevante beleidsmakers. Dit kunnen ambtenaren, parlementsleden, maar ook ministers zijn! Als belangenbehartiger vertegenwoordig je een deel van de maatschappij, die op deze manier een stem krijgen in het beleidsproces. Samen met onze strategisch partner Van Oort en Van Oort biedt de Public Affairs Academie een breed scala aan mogelijkheden om deze juiste aanpak aan te grijpen.

Bekijk onze agenda voor Public affairs trainingen

Voordelen van Public Affairs in Den Haag

De voordelen die public affairs in Den Haag biedt, is dat je als maatschappelijke organisatie of als bedrijf in Den Haag dicht op het vuur zit en alle relevante spelers binnen handbereik hebt. Public affairs gaat om invloed en bij de Public Affairs Academie en onze strategisch partner Van Oort en Van Oort Public Affairs bieden wij een breed palet aan handvatten om deze invloed uit te oefenen.

Aan de slag met Public Affairs in Den Haag?

Ben je public affairs professional in Den Haag? Of ben je werkzaam in het politieke veld en wil je je hier meer in verdiepen?

Bekijk dan ons aanbod!