Incompanytraining ‘De gemeente als samenwerkingspartner’

Gemeenten krijgen steeds meer taken. Zo zijn gemeenten verantwoordelijk voor de wmo en de jeugdzorg, spelen ze een belangrijke rol op het gebied van de woningbouw en de energietransitie, en houden ze zich bezig met preventieakkoorden en de aanpak van jeugdcriminaliteit. De kansen voor belangenbehartigers richting gemeenten worden daardoor steeds groter. Daarom heeft de Public Affairs Academie de incompanytraining ‘De gemeente als partner’ ontwikkeld voor organisaties die willen kennismaken met de gemeente, of hun relatie met de gemeente willen versterken. In de training komt zowel jouw eigen profilering als het actief beïnvloeden van gemeentebeleid aan bod.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 worden de nieuwe lokale coalities gevormd en gaan gemeenten aan de slag met de uitvoering van het nieuwe coalitieakkoord. Door middel van visies, nota’s en wijkaanpakken worden ideeën steeds concreter. Hét moment voor jou als belangenbehartiger om je te laten horen.

We beginnen de training met het doornemen van het functioneren van de gemeente. Wat zijn precies de taken van de gemeente, wie zijn de beslissingsnemers en welke middelen hebben zij tot hun beschikking? Daarna gaan we ook in op de verschillende rollen die jij als belangenbehartiger kunt hebben. Je kunt je onder anderen opstellen als klankbord voor het beleid, als beleidsbeïnvloeder, of op zoek zijn naar financiering voor je projecten en initiatieven. Timing is daarbij ook van groot belang: het juiste moment kiezen is namelijk essentieel voor het opbouwen of versterken van een goede relatie. Ook bekijken we welke middelen jij kunt toepassen om gezien en gehoord te worden en met wie je kunt samenwerken om je doelen te behalen.

Opzet

In de training is zowel ruimte voor theorie als praktijk, en zowel inhoud als inspiratie! Vanuit de theorie maken we de vertaalslag naar jouw dagelijkse praktijk. Na de workshop heb je een antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe werkt de gemeente?
  • Wat kan de gemeente jou bieden en wat kan jij de gemeente bieden?
  • Welke instrumenten kun je inzetten richting de gemeente?
  • Wat is de juiste timing en wat zijn kansrijke lobbymomenten?

Deze training is zowel beschikbaar voor één als twee dagdelen, afhankelijk van jouw wensen en vragen.

Op basis van de wensen en vragen van jouw organisatie geeft de Public Affairs Academie de training op maat vorm. De training is zowel incompany beschikbaar als bij de Public Affairs Academie. Het minimum aantal deelnemers voor de training is zes. Neem gerust contact op met de Public Affairs Academie om de mogelijkheden te bespreken via info@pa-academie.nl of 070-3242765.