Lobby training

Als lobbyist ben je nooit uitgeleerd. Het maatschappelijk speelveld, de politieke situatie en de stakeholders om je issue heen veranderen voortdurend. Bij de Public Affairs Academie bieden we je de lobby/public affairs training die jou in de praktijk vooruit helpt.

Onze trainingen variëren van hele praktische workshops over reglementen en procedures, tot verdiepende trainingen voor startende en ervaren public affairs professionals. Wil jij in je organisatie de public affairs strategie opzetten, verbeteren of net dat extra zetje geven? Of wil je de brug slaan tussen communicatie en public affairs? Doe dan mee met een public affairs training van de Public Affairs Academie!

Wat leer je tijdens een lobby training?

De trainingen bij de Public Affairs Academie zijn verschillend per moment in het politieke jaar, om zo in te spelen op de actualiteit in de praktijk. In de aanloop naar een verkiezing bieden we bijvoorbeeld lobby trainingen aan om je belang optimaal onder de aandacht te brengen bij degenen die de verkiezingsprogramma’s daadwerkelijk schrijven.

Ook de vaardigheden die je meekrijgt tijdens een training op gebied van lobby kunnen verschillen. In de weken voor Prinsjesdag houden we bijvoorbeeld praktische workshop, waarmee je leert waar je op moet letten bij het lezen van de stukken die op die dag uitkomen. Bij andere trainingen gaan we juist meer in op de vaardigheden die je als lobbyist het hele jaar door nodig hebt. Zo is het belangrijk dat je een stakeholderanalyse kunt maken, dat je weet wanneer je welk instrument het beste kunt inzetten en dat je aanvoelt hoe je het beste kunt samenwerken. Bij al onze lobby trainingen proberen we de verbinding te leggen tussen de theoretische kennis uit de wetenschap en de praktijk van public affairs. We gaan dus niet alleen in op het lobbygedeelte van public affairs, maar kijken graag breder; het is ook een public affairs training!

Bekijk ons actuele aanbod

Voor wie is een lobby training geschikt?

De trainingen bij de Public Affairs Academie zijn gericht op een breed publiek. Voor beginnende lobbyisten of mensen die willen overstappen naar public affairs geven we masterclasses over de basis van het public affairs-vak; terwijl we voor de meer ervaren PA-adviseurs toegespitste lobby trainingen geven waarin zij specifiekere kennis en vaardigheden ontwikkelen. Sommige van onze public affairs opleidingen zijn vooral gericht op public affairs professionals, die als zodanig werkzaam zijn voor een bedrijf, organisatie, branchevereniging of andere belangengroep. Andere trainingen zijn specifiek bedoeld voor mensen die actief zijn in een ander werkveld en geïnteresseerd zijn in public affairs, zoals communicatieprofessionals, beleidsmedewerkers of voorlichters.

We geven trainingen voor belangenbehartigers, PA-adviseurs, communicatieprofessionals, beleidsmedewerkers en anderen die zich in het publieke domein bewegen, op verschillende bestuursniveaus. Deelnemers aan een lobby training van de Public Affairs Academie zijn actief op het niveau van gemeenten, de Rijksoverheid en de Europese Unie. Naast onze algemene trainingen organiseren we ook specifieke trainingen gericht op deze bestuursniveaus. Je kunt bijvoorbeeld deelnemen aan een training over lokale public affairs als je wilt ontdekken hoe je als organisatie impact creëert in de gemeente.

Hoe gaan we te werk?

Het verloop van een lobby training verschilt per soort training die we geven. Bij de meer praktijkgerichte workshops baseren we ons kort op de theorie, en ga je vervolgens als deelnemer vooral zelf aan de slag. Aan de hand van een eigen casus of met behulp van (fictieve) praktijkvoorbeelden wordt de theorie daarmee toepasbaar op je eigen organisatie.

Bij de masterclasses gaan we dieper in op de theorie en de verschillende modellen die je kunt toepassen in je dagelijkse werkzaamheden of strategiebepaling. De masterclasses zijn vaak ook verspreid over meerdere sessies van een aantal dagdelen.

Naast onze open inschrijvingen bieden we ook trainingen aan op aanvraag. Bij zulke trainingen stellen we de inhoud geheel op maat samen zodat je er als organisatie het optimale uit kunt halen. Op die manier bepaal je bijvoorbeeld zelf hoeveel mensen deelnemen, hoe diep we ingaan op de theorie en welke casussen we behandelen.

Bekijk onze trainingen op aanvraag

Een open lobby training vindt plaats bij de Public Affairs Academie in Den Haag. Bij onze trainingen op aanvraag kun je zelf bepalen waar en wanneer de training plaatsvindt. Voor al onze open trainingen geldt dat je je kunt inschrijven via onze site. In onze agenda vind je alle komende trainingen. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen voor een training op maat.

Voorbeelden verschillende lobby trainingen

Het aanbod bij de Public Affairs Academie verschilt van tijd tot tijd, maar een aantal lobby trainingen staat meerdere malen per jaar op de planning.

  • In de Vierdaagse Masterclass Public Affairs & Lobby ga je gedurende vier dagdelen met een ervaren trainer aan de slag met de basis van lobby en public affairs. Vanuit een theoretische basis en altijd gericht op de dagelijkse praktijk. Je maakt kennis met andere PA-professionals, we nemen je in vogelvlucht mee langs de procedures en strategieën van het politieke speelveld en we laten je zien hoe jouw lobby het verschil maakt.
  • Onze Masterclass Public Affairs voor Communicatieprofessionals biedt je inzicht in public affairs vanuit communicatieperspectief. Deze training organiseren we voor professionals met een achtergrond in communicatie die zich willen verdiepen in public affairs en politiek, omdat zij vanuit hun werk de raakvlakken zien en ervaren. Met de kennis opgedaan in deze masterclass kun je je organisatie nog sterker positioneren.
  • In de Workshop Omgevingsanalyse gaan we kort in op de theorie achter de omgevingsanalyse: waarom is het zo’n aantrekkelijk instrument, en hoe werkt het precies? Vervolgens gaan we aan de hand van enkele casussen zélf aan de slag. Je leert waar en hoe je verbanden kunt leggen, wie je wel en niet mee moet nemen en hoe je schematisch kunt weergeven waar voor jou de kansen liggen. Uiteraard passen we dit ook toe op jouw eigen issue.

Diverse public affairs trainingen

Er zit een verschil in de public affairs opleidingen die we aanbieden bij de Public Affairs Academie. Wat het verschil is tussen een training, een masterclass en een workshop lees je hieronder.

  • Public affairs training: hierbij gaan we vaak in op een specifiek onderwerp binnen public affairs, waarbij we theorie verbinden aan de praktijk.
  • Public affairs workshop: bij een workshop staat een praktische tool of vaardigheid centraal. Hierbij kun je denken aan het lezen van een begrotingen in het kader van je lobbyissue, het maken van een omgevingsanalyse of het opzetten van politieke monitoring.
  • Public affairs masterclass: tijdens onze masterclasses gaan we meer de diepte in. Masterclasses duren vaak meerdere dagdelen, zodat we per sessie een deelonderwerp kunnen behandelen.

Public affairs trainingen op maat

Naast onze geplande trainingen, die je in onze agenda vindt, bieden we ook trainingen op maat aan. In onderling overleg geven we de training dusdanig vorm dat jouw team er het maximale uit kan halen. Tijdens onze trainingen op aanvraag staat het belang van de organisatie centraal en werken we samen aan de kennis en vaardigheden die nodig zijn dit belang krachtig te behartigen.

Onze trainingen op maat geven we zowel bij ons op de Public Affairs Academie in Den Haag, als incompany.

Lobby training volgen?

Bekijk ons aanbod