Raad van Advies

De Public Affairs Academie beschikt over een Raad van Advies die een directe bijdrage levert aan onze strategie bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en het verder uitrollen van bestaande activiteiten. De Raad van Advies heeft bij het verkennen van nieuwe kansen een belangrijke klankbordfunctie voor de Public Affairs Academie. Door een sterke link met de academische wereld waarborgt de Raad van Advies bovendien de synthese van wetenschap en praktijk.

In de Raad van Advies van de Public Affairs Academie hebben zitting:

Edward Figee | edward@pa-academie.nl

Edward is van origine journalist. Hij werkte in die rol jarenlang voor regionale dagbladen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ook was hij actief als public affairs adviseur voor verschillende organisaties in Nederland en daarbuiten. Na zijn pensionering deed hij bij de Universiteit Twente onderzoek naar de processen waar gemeenten en provincies mee geconfronteerd worden als zij de politieke arena’s van Den Haag en Brussel proberen te beïnvloeden. In 2017 promoveerde hij op dit onderwerp. Edward wordt regelmatig gevraagd als gastspreker en adviseur op gebied van public affairs.


Paul Linders | paul@pa-academie.nl

Paul werkte in verschillende communicatiefuncties in en vanuit internationale ondernemingen en was vervolgens senior consultant bij een internationaal adviesbureau. Daarna was hij twee keer directeur/eigenaar van groeiende adviesbureaus op het gebied van funding, marketing, organisatiestrategie en communicatie. Vanaf begin 2000 was Paul deels werkzaam bij de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Twente, waar hij  in 2003 ook promoveerde. Hij doceerde onder meer in België, Duitsland, UK, Rusland en USA. In 2011 werd Paul benoemd tot Lector Duurzaamheid & Ondernemerschap in Paramaribo, Suriname. Hij bracht meerdere publicaties uit en wordt regelmatig uitgenodigd als spreker op congressen en bijeenkomsten.