Begroting 2017 roept vragen op over voortzetting begrotingsbeleid

De Studiegroep Begrotingsruimte adviseerde afgelopen zomer om in de nieuwe kabinetsperiode per saldo geen extra geld uit te geven of te bezuinigen. Intussen laten de eerste schermutselingen in de verkiezingscampagnes voor volgend jaar zien dat de politiek bezuinigingsmoe is.