Actueel

Herziene digitale publicatie: Impact in de gemeente

Nieuw! Je kunt vanaf nu de herziene versie van onze publicatie ‘Impact in de gemeente: samen lokaal het verschil maken’ downloaden.

Gemeenteland is in de afgelopen jaren flink opgeschud. Door decentralisaties en fusies is het lokale politieke landschap ingrijpend veranderd. Het stoeptegel- en lantaarnpaalgehalte is grotendeels verdwenen, nu raadsleden steeds meer verantwoordelijkheden krijgen. Denk aan de zorg en de ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), het organiseren van werk via de Participatiewet en de komende opgave van de Omgevingswet. In het licht van de budgettaire gevolgen van de coronacrisis hebben we een paar aanpassingen gedaan ten opzichte van vorig jaar.

Gelukkig staat de gemeente van alle overheidslagen nog steeds het meest in contact met haar inwoners. Lokale politici zijn gemakkelijk aan te spreken. Waar ‘Den Haag’ voor veel mensen ver weg is, wonen raadsleden en lokale bestuurders in de directe omgeving. Zij zijn daardoor in veel gevallen niet alleen volksvertegenwoordiger, maar ook buurman of buurvrouw. Burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden zijn juist ook op zoek naar verhalen uit hun gemeente. Lokale politici en bestuurders willen graag aansluiten op het maatschappelijke debat en hechten veel waarde aan het draagvlak van bewoners. Daarnaast zijn ambtenaren en wethouders bij het maken van beleid continu op zoek naar partners. Lokaal liggen er dus mooie kansen voor enthousiaste inwoners en maatschappelijke organisaties.

Downloaden van de publicatie kost €7,50. Je kunt de publicatie hier downloaden.

Vanaf 19 november organiseren we de webinarreeks ‘Impact in jouw gemeente’, speciaal voor belangenbehartigers die (óók) op lokaal niveau actief zijn, of dat graag willen. Bij deelname ontvang je bovenstaande publicatie gratis. Meer info vind je hier.