Kennisbank

Hernieuwde publicatie | Wegwijs in de provincie: lobbyen op provinciaal niveau

“Die gaan over wegen toch?” luidt vaak het antwoord op de vraag waar provincies ‘over gaan’. Dat klopt. Maar de provincie doet nog veel meer. Daarom zijn er veel redenen om met de actoren in de provincie samen te werken! Onze hernieuwde publicatie “Wegwijs in de provincie: lobbyen op provinciaal niveau” helpt je hierbij.

De provincie telt! Het is een overheidsorgaan dat gaat over wezenlijke zaken die dichtbij het leven van de burger komen. Veel voorkomende voorbeelden zijn – inderdaad – provinciale wegen of het regionale streekvervoer. Maar provincies beslissen bijvoorbeeld ook over duurzaamheidsvraagstukken, ruimtelijke ordening en natuurbehoud. Dat de provinciebesturen sterk veranderen staat vast. Nieuwe coalities van maar liefst zes partijen zijn niet ondenkbaar. En het aantal nieuwkomers in het provinciale politieke spel is groot. Dit biedt kansen voor belangenbehartigers!

Jij bent dus aan zet! Je hebt verschillende inhoudelijke en praktische instrumenten tot je beschikking om aandacht te realiseren voor de oplossing van knelpunten. De kunst is om deze voorstellen en ideeën te combineren met een krachtige boodschap en de juiste timing. Als je weet welke ingrediënten je hiervoor nodig hebt, dan geeft dat je de mogelijkheid je belang letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten, of dat nu in Drenthe, Zeeland, Noord-Holland of een andere provincie is. Om je hierbij te helpen brengen wij deze publicatie opnieuw uit.

Net als met onze eerdere publicaties dragen wij hiermee op praktische wijze bij aan de kennisontwikkeling in ons vakgebied. We maken je graag wegwijs in de provinciale politiek en geven je hierbij een beeld van de manieren waarop je jouw belang op de kaart kunt zetten. Want provinciaal lobbyen loont! Er is immers niets Nederlandser dan partnerships smeden en verschillen overbruggen, ook in de provincie!

De digitale publicatie kost €7,50-. Je kunt de publicatie aanvragen via het onderstaande bestelformulier. Meer weten? Bel ons op 070 324 27 65 of mail ons via info@pa-academie.nl.