Kennisbank

Boeksamenvatting | Decentrale overheid, laat van je horen!

Edward Figee scheef zijn ‘Luister nou ‘ns’ om te proberen de kloof tussen burgers en de overheid te verkleinen. De overheid die het dichts bij de burger staat, de decentrale overheid, wordt niet genoeg gehoord op nationaal en Europees niveau. Gemeenten en provincies moeten hun belangen beter behartigen, zorgen dat ze gehoord worden. Meteen het eerste hoofdstuk maakt duidelijk dat die decentrale overheden public affairs (PA) beter moeten gaan inzetten, om hun belang in Den Haag of Brussel mee te laten tellen.

In het tweede hoofdstuk volgt een algemene inleiding van public affairs. De geschiedenis van PA wordt kort uit de doeken gedaan, bekeken voor zowel Nederland als Europa. Daarna beschrijft Figee meer specifiek het onderwerp van het boek, decentrale PA. Op Europees gebied ligt dat anders dan op nationaal gebied, wat Figee met enkele voorbeelden illustreert. Het boek is een populaire vertaling van een academisch proefschrift, wat te merken is aan het grote aantal verwijzingen in de tekst naar wetenschappelijk bronnen. Daarmee vormt het een rijke bron aan informatie.

Het derde hoofdstuk gaat in op de ontvankelijkheid in politieke arena’s voor de belangen van decentrale overheden. Figee betoogt dat er in Brussel meer enthousiasme is voor regiobelangen dan in Den Haag, waar de regionale belangen het vaak nog verliezen van de nationale belangen. In zes vragen behandelt de auteur waar gemeenten en provincie op zouden moeten letten, waar zij tegenaan lopen en wat juist in hun voordeel kan werken. Vanaf dit hoofdstuk komen regelmatig citaten voorbij uit de 41 interviews met bestuurders en PA-professionals, waar het onderzoek van Figee op gebaseerd is. Dit geeft een uniek en compleet beeld van het nog altijd groeiende Nederlandse PA-landschap.

Het hoofdstuk daarna gaat in op de basis die gemeenten en provincies in huis moeten hebben voor wat betreft hun PA-beleid. Om als decentrale overheid je belang te behartigen bij landelijke of Europese instellingen moet iedereen weten wat PA is, dus moet je eerst in eigen huis aan de slag. Figee komt naar aanleiding van zijn onderzoek met drie voorwaarden om PA succesvol te integreren in een organisatie:

  1. PA moet aanvaard zijn als instrument door de top en het middenmanagement.
  2. PA moet organisatorisch zijn ingebed.
  3. De PA-professional moet formele ruimte hebben, met een sturende en beslissende rol.

Deze drie voorwaarden worden in het hoofdstuk uiteengezet, met behulp van de input vanuit de interviews. Hierdoor ontstaat een zeer praktisch toepasbaar instrument en na het lezen ervan is een provincie of gemeente klaar om PA in te zetten.

Daar gaat het volgende hoofdstuk op in. Hoe zorgen decentrale overheden ervoor dat ze gehoord worden? Werk je samen met andere partijen? En hoe zorg je dan dat niet ieder alleen zijn eigen belang najaagt? De antwoorden worden gesplitst in nationaal en Europees niveau, gezien ieder een eigen aanpak vergt. Figee zet uitgebreid uiteen hoe te opereren in die nationale en Europese arena’s.

Het boek eindigt met een beschrijving van de competenties waar een PA-professional over moet beschikken, verdeeld in een drietal competenties, om te gebruiken in een sollicitatieprocedure. Politieke en communicatieve vaardigheden, de juiste attitude en een goede dosis kennis vormen volgens Figee de ideale PA-professional.

‘Luister nou ‘ns’ is een handboek voor iedere PA-professional die werkzaam is bij de decentrale overheid. Het maakt het belang van public affairs duidelijk, juist bij die decentrale overheden, en geeft de tools in handen om daar mee bezig te gaan.

 

Edward Figee promoveerde in 2017 aan de Universiteit Twente op met zijn proefschrift ‘Listen to us! – Regional and Local Public Affairs in the Dutch and European Political Arena’. Het boek ‘Luister nou ‘ns!’ is een toegankelijkere weergave van het boek. Edward is als lid van de Raad van Advies verbonden aan de Public Affairs Academie.

Wil je het boek bestellen? Dat kan hier!