Kennisbank

Wat Ferrari en Lamborghini ons leren over de EU

Van alle landen in de Europese Unie ligt Nederland geografisch gezien toch echt het dichtst bij Brussel. En toch voelt ook voor veel Nederlanders Europese politiek vaak ver weg. Dit is niet anders voor belangenbehartigers. In ons Whitepaper gingen we al in op de drempels die je kunt ervaren om in Brussel te gaan lobbyen. Als je die stap eenmaal hebt genomen, hoe kan Europese lobby er dan uit zien? Laat ik om dit te illustreren, beginnen met een anekdote.

Uitzonderingspositie

Tijdens mijn stageperiode in het Europees Parlement heb ik van dichtbij ervaren hoe succesvol het kan zijn om Europees te lobbyen. Een van de meest opvallende voorbeelden hiervan, is toch wel de lobby omtrent de auto-industrie. Afgelopen jaren is er druk onderhandeld over een nieuwe wet, waardoor het verboden wordt om nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor te verkopen. Deze wet is onderdeel van de Europese Green Deal: een pakket aan maatregelen met als doel de EU te verduurzamen en in dit geval de automarkt te elektrificeren. Het is een omvangrijke wet waar iedereen, direct of indirect, de gevolgen van gaat merken. Het zal niemand verbazen dat er rondom een dergelijk wetsvoorstel stevig wordt gelobbyd. Zo was er veel discussie over het jaartal waarop de wet in moest gaan. Snel genoeg om nog te voldoen aan de klimaatdoelstellingen, maar niet zo snel dat de hele Europese autosector onderuitgaat. Uiteindelijk werd het jaartal vastgesteld op 2035.

Tijdens mijn stageperiode in het Europees Parlement heb ik van dichtbij ervaren hoe succesvol het kan zijn om Europees te lobbyen.

Daarnaast ging de discussie over de omvang van de wet. Gaat deze wet over álle autoproducenten, of worden MKB’ers uitgezonderd? Veel Europarlementariërs zijn gevoelig voor de argumenten van deze laatste groep. En hoewel je dat wel zult begrijpen als het gaat om de lokale bakker of plaatselijke schoenmaker, ligt het in de autosector toch net iets anders. Het ‘MKB’ bestaat daar namelijk uit firma’s als Ferrari en Lamborghini. Zij produceren weliswaar weinig auto’s, maar maken wél enorme winsten. Door hun belangengroep, The European Small Volume Car Alliance, is zeer intensief gelobbyd voor een uitzonderingspositie. En met succes: bedrijven die tot 1000 auto’s per jaar verkopen op de Europese markt (zoals McLaren) zijn volledig uitgezonderd; bedrijven die tot 10.000 auto’s verkopen binnen de EU (zoals Ferrari, Lamborghini en Aston Martin) zijn deels uitgezonderd.

Effectieve EU-lobby

Terecht of onterecht? Daarover kunnen de meningen verschillen. Dit voorbeeld kan ons in ieder geval veel leren over effectieve EU-lobby. Natuurlijk zijn een flink budget, genoeg menskracht en rugdekking door een lidstaat – in dit geval de Italiaanse regering, die vreesde voor haar nationale economie – van enorme meerwaarde. Maar ook voor wie deze middelen niet tot de beschikking heeft, is er veel mogelijk. De belangrijkste les uit dit voorbeeld? Stap in bestaande frames! Ferrari en Lamborghini hebben natuurlijk niet expliciet voor zichzelf gelobbyd. Ze hebben slim gebruik gemaakt van de focus die de EU heeft op het MKB en zich enkel gericht op de grootte van de productie en verkoop. Een uitzondering voor producenten die tot 1000 of tot 10.000 auto’s per jaar afzetten op de Europese markt, sluit naadloos aan bij die focus op het MKB.

De belangrijkste les uit dit voorbeeld? Stap in bestaande frames!

Het kan een zoektocht zijn om enerzijds dichtbij je eigen verhaal te blijven, en anderzijds deze framing in je voordeel te gebruiken. Als je erin slaagt díe balans te vinden, zijn je Brusselse lobbykansen talrijk. Ook voor de niet-Ferrari-rijders onder ons.


Meer weten? In aanloop naar de Europese Verkiezingen organiseert de Public Affairs Academie verschillende evenementen. Op vrijdag 24 mei vindt de Ultieme EU Bootcamp plaats waarmee je goed voorbereid richting de EU Verkiezingen gaat. Op dinsdag 28 mei kun je deelnemen aan de themabijeenkomst Brussel: dichterbij dan je denkt met EU-correspondent Lise Witteman. Als slotstuk kijken we, na de EU Verkiezingen, vooruit tijdens de EU Verkiezingsborrel op 13 juni in de Kloosterkerk in Den Haag. We zien je graag bij een van deze evenementen!

Annelle van der Wel

Met een gezonde portie idealisme en enthousiasme werkt ze als Junior Adviseur bij Van Oort & Van Oort mee aan politieke monitoring, communicatie en strategie. Ze heeft een achtergrond in (internationale) politicologie en liep eerder stage in het Europees Parlement. Klimaatbeleid en ontwikkelingsvraagstukken hebben haar hart, maar er valt nog veel meer te leren. Ze zet zich dan ook graag in voor een breed scala aan maatschappelijke opdrachtgevers bij Van Oort en van Oort.

Neem contact op