Kennisbank

Ontmoet de Raad van Advies van de Public Affairs Academie!

De Public Affairs Academie beschikt sinds enige tijd over een Raad van Advies, die een directe bijdrage levert aan onze strategie. De Raad van Advies draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en het verder uitrollen van bestaande activiteiten. Daarnaast heeft de Raad van Advies een belangrijke klankbordfunctie bij het verkennen van nieuwe kansen. De leden van de Raad van Advies van de Public Affairs Academie zijn Edward Figee en Paul Linders. Zij dragen gevraagd én ongevraagd frisse ideeën aan en helpen de Public Affairs Academie bij het verkennen van nieuwe mogelijkheden.

Edward is van origine journalist en was daarnaast actief als public affairs adviseur voor verschillende organisaties. Na zijn pensionering promoveerde hij aan de Universiteit Twente op processen waar gemeenten en provincies mee geconfronteerd worden als zij de politieke arena’s van Den Haag en Brussel proberen te beïnvloeden. “Hoe langer ik in de wereld van public affairs actief was, zowel in de praktijk als in de wetenschap, hoe meer ik besefte dat ons vakgebied een zeer essentiële, zo niet onmisbare bijdrage kan leveren aan het afwegen van belangen in lokale, regionale, nationale en Europese politieke arena’s waar zich de finale besluitvorming voltrekt. Vanuit dit uitgangspunt wil ik graag een bijdrage te leveren aan de Public Affairs Academie, om zo te helpen bij de doorontwikkeling van ons vak.”

Paul werkte in verschillende public affairs- en communicatiefuncties in en vanuit (inter)nationale ondernemingen en was vervolgens senior consultant bij een internationaal adviesbureau. Vanaf 2000 was hij werkzaam in het onderwijs; in 2003 promoveerde hij aan de Universiteit Twente met een proefschrift over public affairs en werkelijkheidsconstructie. “De Public Affairs Academie probeert op innovatieve wijze vakgenoten antwoorden te geven op diverse vragen die opdoemen in dit fraaie vakgebied, dat voortdurend in beweging is. Het is inspirerend en waardevol om steeds weer innovatief te zijn en bij te dragen aan de synthese van theorie en praktijk. Vanuit mijn achtergrond in zowel de public affairs-praktijk als het onderwijs kijk ik ernaar uit die synthese te faciliteren om zo wetenschap en praktijk écht samen te brengen.”

Meer weten over Edward en Paul? Klik hier. Zij zijn bovendien te bereiken per mail: edward@pa-academie.nl en paul@pa-academie.nl.