Workshop Wegwijs in de Voorjaarsnota

Op 15 april is de Voorjaarsnota aan de Tweede Kamer gepresenteerd, waarin het kabinet aanpassingen maakt in de begroting voor 2024. Halverwege het jaar is dit een cruciaal moment om scherp te blijven en de inzichten te benutten voor effectieve belangenbehartiging in de rest van het jaar. Ontdek meer over de Voorjaarsnota tijdens de workshop "Wegwijs in de Voorjaarsnota'
  • Verkrijg inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen tijdens het begrotingsjaar en gebruik het voor je belangenbehartiging strategie
  • Werk met actuele cijfers van de Voorjaarsnota en leer deze te begrijpen en te duiden
  • Leer hoe je in financieel-economische beleidsstukken kansen kunt zien en mogelijkheden identificeert voor jouw organisatie

woensdag 15 mei 2024

14:00-16:30
Benoordenhoutseweg 88, Den Haag
€ 415
(Per persoon, exclusief BTW)
Contact
  • Al meer dan 10 jaar ervaring
  • Meer dan 1.000 deelnemers per jaar
  • Trainers uit wetenschap en praktijk

Wegwijs in de Voorjaarsnota

De Voorjaarsnota is door de minister van Financiën op 15 april 2024 aan de Tweede Kamer overhandigd. Het kabinet geeft hierin een update van de Rijksbegroting van het huidige begrotingsjaar, en het kan aanwijzingen bevatten over nieuwe beleidsmaatregelen of wijzigingen in bestaand beleid. Bovendien kan een grondig begrip al waardevolle inzichten opleveren ter voorbereiding op de presentatie van de Miljoenennota tijdens Prinsjesdag. Als Public Affairs-professional is het cruciaal om op de hoogte te zijn van dergelijke plannen. Hierdoor kun je tijdig invloed uitoefenen op beleidsvorming en proberen jouw belangen en standpunten mee te laten wegen.De workshop Wegwijs in de Voorjaarsnota helpt je bij het signaleren van wijzigingen die er voor jou toe doen.

Opzet Workshop

Als je de Voorjaarsnota en de voor jou relevante suppletoire begrotingen effectief en met oog voor de juiste details wilt lezen, vraagt dat om adequate kennis hiervan, en passende vaardigheden om deze kennis toe te passen. Daarom duiken we in deze workshop in de belangrijkste ins en outs van de Voorjaarsnota en de bijbehorende begrotingsstukken. De datum van de workshop is zo gekozen dat de Voorjaarsnota waarschijnlijk recent is gepubliceerd, waardoor het op hoofdlijnen mogelijk is om ook een duiding in de bespreking te betrekken.

De volgende vragen staan tijdens de workshop centraal:
• Hoe lees je de Voorjaarsnota en de bijbehorende stukken?
• Waar begin je?
• Hoe interpreteer je de Voorjaarsnota met het oog op kansen en bedreigingen voor je lobby?
• Waar zijn de uitkomsten van de voorjaarsbesluitvorming te vinden?
• Hoe gaat het nu verder, en wat kun je doen als belangenbehartiger?

Met aandacht voor theorie, jouw dagelijkse praktijk en de actualiteit ben je na afloop van deze workshop in staat cijfers en beleid rondom de Voorjaarsnota te duiden. De workshop is interactief, zodat er genoeg gelegenheid is om met de trainer in gesprek te gaan om jouw specifieke casus aan bod te laten komen.

Moet ik de workshop voorbereiden?
Nee, er is geen voorbereiding nodig.
Hoe en wanneer vindt facturering plaats?
Bij de aanmelding kun je aangeven waar de factuur heen moet, en wat een eventueel referentienummer is. De factuur wordt voorgaand aan de workshop naar dit adres verzonden.
Is er parkeerruimte bij de trainingslocatie?
Gratis parkeerruimte is beperkt beschikbaar bij de locatie. Daarnaast is er aan de straat betaald parkeren.

Marielle van Oort - Trainer

Heb je vragen over de Workshop?
Onze programma manager helpt je graag verder!

Neem contact op

woensdag 15 mei 2024

14:00-16:30
Benoordenhoutseweg 88, Den Haag
€ 415
(Per persoon, exclusief BTW)
Contact