EVENT AGENDA

Workshop Wegwijs in de Voorjaarsnota

Uiterlijk 1 juni stuurt minister Kaag de Voorjaarsnota aan de Tweede Kamer. Met de Voorjaarsnota stelt het kabinet de begroting over 2023 op onderdelen bij. Daarnaast biedt de Voorjaarsnota sinds vorig jaar een doorkijkje in de belangrijkste ontwikkelingen na het lopende begrotingsjaar. Bijna halverwege het jaar is de publicatie van de Voorjaarsnota dus echt een moment om op te letten wat de voortschrijdende inzichten zijn met het oog op de belangenbehartiging in de rest van het jaar.

Maar wat is de Voorjaarsnota eigenlijk? Hoe verhoudt deze zich tot de zgn. suppletoire begrotingen? En hoe zit het dan met de voorjaarsbesluitvorming, het jaarlijkse hoofdbesluitvormingsmoment in de ministerraad? Het zijn allemaal vragen die aan de orde komen in de workshop ‘Wegwijs in de Voorjaarsnota’, die de Public Affairs Academie op 31 mei 2023 organiseert.

Opzet

Als je de Voorjaarsnota en de voor jou relevante suppletoire begrotingen effectief en met oog voor de juiste details wilt lezen, vraagt dat om adequate kennis hiervan, en passende vaardigheden om deze kennis toe te passen. Daarom duiken we in deze workshop in de belangrijkste ins en outs van de Voorjaarsnota en de bijbehorende begrotingsstukken. De datum van de workshop is zo gekozen dat de Voorjaarsnota waarschijnlijk recent is gepubliceerd, waardoor het op hoofdlijnen mogelijk is om ook een duiding in de bespreking te betrekken.

De volgende vragen staan tijdens de workshop centraal:

  • Hoe lees je de Voorjaarsnota en de bijbehorende stukken?
  • Waar begin je?
  • Hoe interpreteer je de Voorjaarsnota met het oog op kansen en bedreigingen voor je lobby?
  • Waar zijn de uitkomsten van de voorjaarsbesluitvorming te vinden?
  • Hoe gaat het nu verder, en wat kun je doen als belangenbehartiger?

Met aandacht voor theorie, jouw dagelijkse praktijk en de actualiteit ben je na afloop van deze workshop in staat cijfers en beleid rondom de Voorjaarsnota te duiden.

Datum en locatie

De workshop vindt plaats op woensdag 31 mei 2023 bij de Public Affairs Academie in Den Haag. We beginnen om 14.00 uur en eindigen rond 17:00 uur.

Aanmelden en meer informatie

De kosten voor deze workshop bedragen €375 per persoon (exclusief BTW). Voor vragen mail info@pa-academie.nl of bel ons op 070 324 27 65.