Workshop Mobiliteit in de Rijksbegroting

Overheidsuitgaven aan mobiliteit hebben een bijzonder karakter. In tegenstelling tot veel ‘gewone’ uitgaven gaat het dikwijls om grote infrastructurele investeringsprojecten met een incidenteel karakter. Hoe zijn de financiën hiervoor geregeld? En hoe zit het daarnaast met onderhoudsuitgaven?
 • Weet hoe je begrotingen van ministerie I&W en Mobiliteitsfonds leest
 • Doorgrond de budgettaire systematiek
 • Weet wat je kan verwachten qua financiën voor mobiliteit in de jaren tot en met 2028

dinsdag 3 oktober 2023

14.00-17.00
Benoordenhoutseweg 88, Den Haag
€ 375
(Per persoon. Exclusief BTW)
Contact
 • Al meer dan 10 jaar ervaring
 • Meer dan 1.000 deelnemers per jaar
 • Trainers uit wetenschap en praktijk

Workshop Mobiliteit in de Rijksbegroting

Overheidsuitgaven aan mobiliteit hebben een bijzonder karakter. In tegenstelling tot veel ‘gewone’ uitgaven gaat het dikwijls om grote infrastructurele investeringsprojecten met een incidenteel karakter. Hoe zijn de financiën hiervoor geregeld? En hoe zit het daarnaast met onderhoudsuitgaven? Dit en meer bepreken we in de workshop ‘Mobiliteit in de Rijksbegroting’.

Opzet Workshop

Als je inzicht wilt krijgen in de mobiliteitsuitgaven van de Rijksoverheid, is het vooral zaak om overzicht te bewaren en de budgettaire systematiek te doorgronden waarmee de overheid dit regelt. De workshop reikt hiervoor de handvatten aan.

De volgende vragen komen tijdens de workshop aan de orde:

 • Hoe lees je de begrotingen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en van het Mobiliteitsfonds en hoe verhouden deze zich tot het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)?
 • Hoe zit het met het bijzondere karakter van fondsuitgaven? Wat is de rol van het Mobiliteitsfonds? En waar is de begroting van het ministerie dan voor bedoeld?
 • Hoe passen de uitgaven aan verkeer en vervoer binnen het bredere geheel van de rijksuitgaven en de Miljoenennota?
 • Hoe verhouden de rijksuitgaven aan vervoer zich op hoofdlijnen tot de uitgaven van decentrale overheden?
 • Wat kunnen we op basis van de Rijksbegroting 2024 en de verkiezingsprogramma’s verwachten qua financiën voor mobiliteit in de jaren tot en met 2028?

Met aandacht voor theorie, jouw dagelijkse praktijk en de actualiteit ben je na afloop van deze workshop in staat de cijfers en het budgettaire beleid rondom mobiliteit te duiden.

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor public affairs-professionals die werkzaam zijn in de mobiliteitssector en beter willen begrijpen hoe de cijfers in de Rijksbegroting (waaronder het Mobiliteitsfonds) kunnen worden benut in de belangenbehartiging.

Moet ik de workshop voorbereiden?
Nee, er is geen voorbereiding nodig.
Hoe en wanneer vindt facturering plaats?
Bij de aanmelding kun je aangeven waar de factuur heen moet, en wat een eventueel referentienummer is. De factuur wordt voorgaand aan de workshop naar dit adres verzonden.
Is er parkeerruimte bij de trainingslocatie?
Gratis parkeerruimte is beperkt beschikbaar bij de locatie. Daarnaast is er aan de straat betaald parkeren.
Is de workshop geschikt voor mij?
De workshop is geschikt voor beginnende en ervaren PA-adviseurs en beleidsmedewerkers die zich met belangenbehartiging in de mobiliteitssector bezig houden.
4,5
4,5 / 5
Helder overzicht
Het geeft een goed overzicht van waar je op moet letten bij het verschijnen van de begrotingen

Heb je vragen over de Workshop?
Onze programma manager helpt je graag verder!

Neem contact op

dinsdag 3 oktober 2023

14.00-17.00
Benoordenhoutseweg 88, Den Haag
€ 375
(Per persoon. Exclusief BTW)
Contact