EVENT AGENDA

Omgevings- en issuemanagement

Wat moet je weten van de omgeving waarin jij je lobby voert? Wat zijn de issues? Wie zijn de stakeholders? Met andere woorden: hoe kan je de omgeving waarin je belangenbehartiging opzet benutten en hoe kun je drempels zien aankomen? Er zijn verschillende modellen waar je gebruik van kan maken. Eén ding is zeker: kennis is macht. In deze workshop geven we jou de mogelijkheid effectief aan de slag te gaan met het maken van een omgevingsanalyse.

We zoomen tijdens de workshop verder in op issuemangement. Trends in het maatschappelijk debat, geopolitieke ontwikkelingen, ontwikkelingen in politiek Den Haag en bewegingen van andere stakeholders; het zijn allemaal factoren die mede bepalen hoe hoog jouw issue op de (politieke) agenda staat. Voor een public affairs-professional is het essentieel om grip te houden op alles wat speelt rondom jouw issue. Op basis van welke criteria filter je de beschikbare informatie? En hoe kun je deze informatie in kaart brengen? Tijdens de workshop gaan we aan de slag met deze vragen! Vervolgens kijken we manieren waarop je relevante stakeholders kan identificeren en hun belang, impact en invloed in beeld kan krijgen. Zij vormen ook de omgeving waarin je opereert. Ze domineren de agenda, verkennen de mogelijkheden en zijn je bondgenoot of opponent.

Opzet
In de workshop gaan we kort in op de theorie achter de omgevings- en issuemanagement: waarom is het zo’n effectief instrument? Wat moet je weten en wat moet je willen weten? Hoe zet je het in? En natuurlijk: hoe maak je een omgevings- en issueanalyse? Je leert waar en hoe de verbanden te leggen, wie je wel en niet mee moet nemen en hoe je schematisch kunt weergeven waar voor jou de kansen liggen. Ook gaan we dieper in op de verschillende methoden die er bestaan voor politieke monitoring. We passen dit vervolgens ook toe op jouw eigen issue. Aan het einde van deze workshop heb jij de instrumenten in handen waar je mee aan de slag kan.

Aanmelden en meer informatie
Deze workshop vindt plaats op woensdag 23 november 2022 van 14.00 – 17.00 uur bij de Public Affairs Academie, Benoordenhoutseweg 88 in Den Haag. Deelname kost € 350,- (exclusief BTW). De factuur ontvang je na afloop van de training. Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier.