Kennisbank

Terugblikken en vooruitkijken tijdens het Verkiezingsontbijt

Nog voor de zon goed en wel was opgekomen, druppelden de eerste mensen binnen in de Kloosterkerk in Den Haag. Na een vervroegde val van het kabinet en een korte maar intensieve campagne kwam de verkiezingsuitslag voor veel mensen als een verrassing. Genoeg dus om over na te praten tijdens het Verkiezingsontbijt. Ook was er – zoals altijd bij activiteiten van de Public Affairs Academie – ruimte voor onderlinge ontmoeting. Belangenbehartigers van maatschappelijke organisaties, overheden en het bedrijfsleven vonden elkaar op tal van thema’s en zo werd het een inhoudelijke én gezellige ochtend.

Verkiezingen bieden nieuwe kansen

Na de introductie van Marielle van Oort voorzag Anne Mulder, oud-Kamerlid voor de VVD, het aanwezige publiek direct met een nieuwe blik op het lobbyproces. Hij zette uiteen dat verkiezingen altijd een mogelijkheid bieden om opnieuw aan je achterban te laten zien dat je voor hen opkomt. Ook biedt het kansen om door te breken tot de nieuwe grote partijen – of je het daar nu inhoudelijk mee eens bent of niet. Mulder keek ook verder dan de Tweede Kamer: zo wees hij op het belang dat de Eerste Kamer zal hebben in het verdere proces. Ook de Raad van State kan in toenemende mate een orgaan van belang zijn, die in lobbystrategieën zeker niet moet worden vergeten, zo was zijn verwachting.

Zorgen over de rechtsstaat en klimaat

Na deze inleiding begon het eerste panel van sprekers, bestaande uit Sandra Molenaar (directeur Consumentenbond), Maarten Kleinhans (hoogleraar Universiteit Utrecht) en Sanne van Oers (lid Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)). Van Oers trapte af door te wijzen op de rechtstatelijke doorlichting van de verkiezingsprogramma’s die NOvA heeft uitgevoerd. Verschillende partijen die een goede verkiezingsuitslag hebben behaald, kwamen er in deze doorlichting niet goed van af. Het gaat dan vooral om zaken als het waarborgen van fundamentele rechten en vrijheden van alle burgers. Kleinhans deelde heel andere zorgen. Als expert op het gebied van bodemdaling gaf hij aan dat inefficiënt of ontbrekend klimaatbeleid de kans op overstromingen in Nederland erg verhoogd. Aangezien veel huizen juist de sociale huursector nu worden gebouwd in laaggelegen en andere risicogebieden, wees hij tevens op de sociale ongelijkheid dat door dit beleid kan worden vergroot.

Werk aan de winkel

Uiteenlopende zorgen dus over de gevolgen van de verkiezingsuitslag. Het tweede panel met Lex Staal (directeur Sociaal Werk Nederland), Gerjoke Wilmink (directeur Alzheimer Nederland) en Bas van Weele (programmadirecteur OVpay), trapte af met thema’s waar nu gelukkig wel extra aandacht voor is. Denk dan bijvoorbeeld aan bestaanszekerheid en betaalbare en bereikbare gezondheidszorg. Staal sprak de wens uit dat we gaan geloven in nieuwe politiek. Minder langs ideologische lijn en niet meer vanuit het strikte links-rechts-denken. Van Weele sloot zich hierbij aan en benoemde de kansen die ontstaan als je met een pragmatische, positief-kritische houding dit nieuwe speelveld betreedt. En zo eindigde deze ochtend, die voor velen toch zorgelijk begon, op een positieve noot. Zoals Gerjoke Wilmink het mooi samenvatte: ‘Er is werk aan de winkel en dat moeten we samen gaan doen. Laten we beginnen!’

Annelle van der Wel – junior adviseur Public Affairs bij Van Oort & Van Oort

Benieuwd naar meer van de Public Affairs Academie? Dan is er goed nieuws! Op donderdagavond 18 januari organiseren we in Den Haag de Nacht van de Lobbyist. We gaan met verschillende sprekers in gesprek over de relatie tussen democratie en belangenbehartiging, en tussen wetenschap en praktijk. Het publiek bestaat uit studenten, belangenbehartigers, journalisten en andere geïnteresseerden. Ook kun je je inschrijven voor uiteenlopende workshops. Klik op deze link voor meer informatie en meld je aan!

Bekijk hieronder enkele foto’s van het Verkiezingsontbijt!