Kennisbank

Podcast 5: Het Jongerenparlement

Een aantal groepen in onze samenleving wordt onvoldoende bereikt door en betrokken bij de politiek, zo luidt het oordeel van de staatscommissie parlementair stelsel. Jongeren zijn hierbij misschien wel het beste voorbeeld; zij worden nog te weinig gehoord in politiek Den Haag. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is daarom van plan een Jongerenparlement op te richten. In dat kader hebben dertien Jongerenambassadeurs op verzoek van het ministerie van BZK een advies uitgebracht over hoe dat Jongerenparlement eruit moet gaan zien. Het advies is onlangs in ontvangst genomen door minister Ollongren. In deze podcast spreken we met staatscommissielid en hoogleraar politicologie Tom van der Meer (Universiteit van Amsterdam) over het advies van de staatscommissie en over het Jongerenparlement in het bijzonder. Daarnaast hoor je enkele Jongerenambassadeurs die hebben meegewerkt aan het advies, net als Maik Schumacher, vanuit BZK actief bij de oprichting van het Jongerenparlement. Samen werken zij aan een Jongerenparlement met impact!