Kennisbank

Podcast #35 – House of Inner Strength: Over de complexe politieke wegen voor opvang van mannelijke slachtoffers van gedwongen prostitutie

In deze podcast van de Public Affairs Academie nemen we je mee op een boeiende reis door de wereld van beleid en praktijk. Dit keer gaat het om een opvanglocatie voor jongens en mannen die het slachtoffer zijn van gedwongen prostitutie: het House of Inner Strength. We belichten hoe beleid soms onverwachte en soms verwoestende gevolgen heeft voor mensen en organisaties die staan voor kwetsbare groepen. Allereerst hoor je een ervaringsdeskundige die direct de waarde van het House of Inner Strength heeft ervaren. Daarna het gesprek over de ondoorgrondelijke wegen van ministeries en politiek; of zoals Lex Staal (directeur-bestuurder Sociaal Werk Nederland) het beschreef: “Kafka bestaat nog”.

Listen on Apple Podcasts