Verkiezingsontbijt

Op 22 november is het zo ver: de verkiezingen! Dit betekent een nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer en vervolgens de vorming van een nieuw kabinet en het regeerakkoord. Spannende tijden dus! Wie is de grootste partij geworden? Wat zijn mogelijke coalities? Welke richting gaan we op? En, wat betekent dat voor je organisatie?
 • Inzicht in de politieke toekomst
 • Netwerken en kennis delen
 • Duiding op actuele thema's door experts uit wetenschap en praktijk

donderdag 23 november 2023

07:30-09:30
Kloosterkerk, Den Haag
€ 5
(Per persoon, inclusief BTW en ontbijt)
Contact
 • Al meer dan 10 jaar ervaring
 • Meer dan 1.000 deelnemers per jaar
 • Trainers uit wetenschap en praktijk

Verkiezingsontbijt

Op dit moment laten de peilingen nog geen eenduidig beeld zien, maar de dag na de verkiezingen zal duidelijk zijn hoe de Tweede Kamer er de komende vier jaar – of minder – uit zal gaan zien! Om met elkaar na te praten over de spannende verkiezingsavond en alvast te kijken naar de toekomst, organiseert de Public Affairs Academie op donderdag 23 november 2023 het Verkiezingsontbijt in de Kloosterkerk in Den Haag. Met politieke opinieleiders en invloedrijke partijen uit het veld reflecteren we op de avond, de uitslag en werpen we een blik op de toekomst. Welke coalitie kunnen we verwachten? Wat betekent de uitslag voor de kabinetsformatie en het politiek landschap? Onder het genot van een heerlijk ontbijt zal de uitslag vanuit verschillende perspectieven geduid worden.

Samen met Sandra Molenaar (algemeen directeur Consumentenbond), Lex Staal, (directeur Sociaal Werk Nederland), Bas van Weele (programmadirecteur OVpay), Anne Mulder (oud-Tweede Kamerlid namens de VVD), Sanne van Oers (lid Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten), Maarten Kleinhans (hoogleraar Universiteit Utrecht) en Gerjoke Wilmink (directeur Alzheimer Nederland) zullen we napraten over de verkiezingsdag, de uitslagen bespreken en debatteren over de mogelijke politieke landschapsveranderingen op het Binnenhof.

Bestaanszekerheid, de rechtstaat maar ook mobiliteit en duurzaamheid zijn enkele voorbeelden van thema’s zijn die tijdens Het Verkiezingsontbijt de revue zullen passeren.

Het programma
Het Verkiezingsontbijt biedt, na een waarschijnlijk zeer spannende verkiezingsavond een eerste moment om met elkaar terug én vooruit te kijken, onder het genot van een kop koffie en een ontbijtje!

 • 07:30 – 08:00 uur Inloop
 • 08:00 – 08:30 uur Eerste ronde sprekers
 • 08:30 – 08:50 uur Pauze
 • 08:50 – 09:20 uur Tweede ronde sprekers
 • 09:20 – 10.00 uur Drankje na afloop

Het ontbijt vindt plaats in de Kloosterkerk in Den Haag. We nodigen je graag uit als onze gast! Voor slechts €5,00 ben je van harte welkom bij ons Verkiezingsonbijt.

Sprekers

Sandra Molenaar

Sandra Molenaar trad in mei 2019 in dienst bij de Consumentenbond als CEO. Sandra studeerde Commerciële Economie en Psychologie, een perfecte basis voor de verschillende marketingfuncties die ze had. Haar ervaring met verenigingen en belangenorganisaties is uitgebreid, waaronder als Marketing Directeur bij de ANWB, en als COO bij BOVAG, de brancheorganisatie voor detailhandel in de mobiliteitsbranche.

Zij is lid van het bestuur van ICRT, het internationale onderzoeks- en testbedrijf van de (Europese) consumentenorganisaties. Ook is zij lid van de Board of Trustees van de wereldwijde consumentenorganisatie Consumers International. Daarnaast is zij bestuurslid van het Anne Fransen Fonds. Het doel van deze stichting is het ondersteunen van (startende) consumentenorganisaties in ontwikkelingslanden en Oost-Europa. Tevens is zij lid van de Raad van Advies van Caring Farmers, een stichting die de voordelen en noodzaak van kringlooplandbouw wil laten zien. Tot slot helpt zij als vrijwilliger bij de lokale Stichting Schuldhulpmaatje.

Anne Mulder

Anne Mulder was voormalig lid van de Tweede Kamer namens de VVD-fractie van 2010 tot 2020.Anne Mulder Ook was hij lid van de Haagse
gemeenteraad voor de VVD van 2002 tot 2010 (waarvan vier jaar als fractievoorzitter)
en werkte als adviseur public affairs (2005 – 2010) bij het Haags adviesbureau Pauw Sanders Zeilstra Van Spaendonck.
Eerder was hij onder meer ambtenaar bij Financiën (1996 – 2000) en BZK (2004-2005) en medewerker van de VVD Tweede Kamerfractie (2000 – 2004).
Mulder diende als ‘blauwhelm’ bij de VN-vredesmacht in Bosnië, DUTCHBAT III. Tevens was hij lid van het Nationaal Comité Nederlandse Veteranendag.
In 2010 schreef hij het boek: “Gekozen en nu…?” waarin hij raadsleden op weg helpt bij het onder de knie krijgen van het vak van raadslid.

Lex Staal

Lex Staal

Lex Staal is directeur-bestuurder bij Sociaal Werk Nederland, de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland.
Met ruim 500 sociaalwerkorganisaties als lid vertegenwoordigen zij ruim 80 procent van de branche. Hiervoor heeft hij bestuurlijke functies bekleed
bij FCB, de Brancheorganisatie Kinderopvang en andere stichtingen binnen het sociale domein.
Daarnaast is hij als vrijwilliger actief bij de Stichting Geldersch Landschap en Kastelenen Stichting ElkWelzijn.

Maarten Kleinhans

Maarten Kleinhans

 Dr. Maarten Kleinhans is hoogleraar bij de Universiteit Utrecht, geeft les en werkt doorlopend samen
met overheden en bedrijfsleven. Hij onderzoekt vorming van rivieren, delta’s en kustgebieden en veranderingen
als gevolg van menselijk handelen en klimaatverandering. Met zijn inhoudelijke kennis kan hij goed inschatten wat het
nieuwe kabinet moet doen om Nederland toekomstbestendig te maken.
Met een unieke zandbak die eb en vloed na kan doen en met computermodellen worden deze landschappen nagebootst, getest en gepest.

Sanne van Oers

Sanne van Oers is advocaat en partner bij Van Schie Advocaten in Nijmegen.
Daarnaast is zij lid van de algemene raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA),
waarin haar aandachtsgebied bij de sociale advocatuur ligt. Zo is zij als belangenbehartiger van de advocaten
betrokken bij de afhandeling van de toeslagenaffaire en het eerherstel in Groningen.  Als lid van de algemene raad is zij nu bezig om op landelijk niveau zich hard te maken voor de toegang tot het recht en behartigt zij de belangen van de sociale advocaten.
Hiervoor was zij tot 2022 lid van de raad van de orde in Gelderland. Naast deze werkzaamheden is Sanne ook al meerdere jaren werkzaam als docent bij de beroepsopleiding van advocaten.

Bas van Weele

Bas van Weele is programmadirecteur voor alle Nederlandse vervoersbedrijven bij OVpay, de samenwerkingsorganisatie van vervoerders achter het in- en uitchecken met de betaalpas in het openbaar vervoer.
Daarnaast is hij directeur External Affairs en directielid bij Arriva Nederland en secretaris van de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven, de eigenaar van Translink. Met zijn jarenlange ervaring vanuit de mobiliteitssector kan hij een eerste inschatting maken van  welke gevolgen de verkiezingsuitslagen zullen hebben op het openbaar vervoer en mobiliteit.

Gerjoke Wilmink

Gerjoke Wilmink

Gerjoke Wilmink is momenteel werkzaam als directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland.
Daarnaast is ze voorzitter a.i. van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen, voorzitter van de Stichting Arbo Unie Nederland en lid RvT van het Nationaal Fonds Kinderhulp. Hiervoor was zij 18 jaar directeur-bestuurder bij het Nibud en uitgever bij
SDU Uitgevers.
Vanuit haar huidige functie strijdt ze om de kwaliteit van leven te verbeteren door passende zorg en de juiste ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun naasten.

 

 

Jan Slagter - Public Affairs Academie

Heb je vragen?
Onze programma manager helpt je graag verder!

Neem contact op

donderdag 23 november 2023

07:30-09:30
Kloosterkerk, Den Haag
€ 5
(Per persoon, inclusief BTW en ontbijt)
Contact