Kennisbank

‘Veenbrand’ van Kim Putters

Kim Putters, bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), bespreekt in zijn nieuwe boek Veenbrand aan de hand van een treffende metafoor de staat van Nederland. Hij constateert namelijk een aantal veenbranden in de Nederlandse samenleving die, gedempt door de economische voorspoed, niet volledig branden, maar smeulend op de achtergrond voor verdere polarisatie zorgen. Zonder een nieuwe politieke en economische visie, zo verwacht Putters, zal die polarisatie toenemen, en zal de veenbrand veranderen in een uitslaande brand.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.Welke veenbranden, of “smeulende kwesties” observeert Putters? Allereerst noemt hij het probleem van de brede welvaart. Door de overmatige focus op economische groei, sneeuwt het maatschappelijk onbehagen onder. Putters stelt vast dat de stap naar de nieuwe economie, die wél uitgaat van een breed welvaartsperspectief, duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en maatschappelijk wenselijke combinaties met onbetaalde arbeid, erg traag op gang komt. Hierdoor nemen scheidslijnen en polarisatie alleen maar toe.

Je leest de volledige recensie op onze Facebookpagina.