Kennisbank

Recensie | Wij zijn met velen

Net voor de gemeenteraadsverkiezingen verscheen een boek van de hand van Sigrid Kaag: ‘Wij zijn met velen’. Of misschien is boek niet het goede woord; het is eerder een bundeling van haar toespraken, lezingen en zelfs lekenpreken. Samen moeten ze een beeld schetsen van de politica. 

In het voorwoord geeft ze zelf aan dat ze het in eerste instantie voorbarig, of zelfs pretentieus vond om haar speeches te laten bundelen en uit te geven als boek. Als reden om het toch te doen zegt ze dat ze hoopt dat de lezer een zekere consistentie ontdekt, ‘waar het gaat over verbinding en saamhorigheid in de samenleving’. De timing laat vermoeden dat het politiek ook goed uitkwam om de ideeën nog eens uiteen te zetten.

De toespraken zijn verdeeld in maatschappelijke beschouwingen, grote opgaven, seculiere preken en politieke toespraken. In die eerste categorie valt onder andere de Abel Herzberglezing uit 2018. Uit die lezing komt ook de titel van het boek, die doelt op de stille meerderheid van de meeste Nederlanders. Zij willen volgens Kaag wel actie voor het klimaat, gelijkheid voor alle mensen, en een sterke Europese Unie. In deze categorie valt ook de H.J. Schoo-lezing, waarvan de inhoud ondersneeuwde onder de sneer naar Mark Rutte die velen in de lezing zagen.

De categorie grote opgaven blijkt een verzameling van vijf speeches, met verschillende podia. Hier vallen onder meer de opening van het academisch jaar in Groningen, de opening van de campagne voor de TK-verkiezingen van 2021, en een toespraak ter gelegenheid van internationale vrouwendag onder. Interessant is dat er in het boek ook twee seculiere preken zijn opgenomen, waarin het centrale begrip uit het boek ook terug te zien is; verbinding.

In de politieke toespraken is een tijdlijn te zien van Sigrid Kaag als politiek leider, in de afgelopen 3 jaar. Het begint met haar congrestoespraak in 2019, toen ze enkel nog minister was. In de speeches erna wordt ze partijleider, spreekt ze na de verkiezingen in 2021, en beleef je als lezer opnieuw de doorbraken in de formatie. Het eindigt met haar speech bij de presentatie van het coalitieakkoord.