Kennisbank

Ontwaak met Ewald Engelen

Is het neoliberalisme op zijn retour? Dat is de kernvraag van het nieuwste boek van Engelen.

Wellicht lijkt het wel op het eerste gezicht alsof het neoliberalisme ver weg is van de politieke realiteit. Corona heeft daar ons zelfs wel toe gedwongen met een sterkere regie van de overheid. Maar dat is de oppervlakkige blik. Want waar was de Tweede Kamer midden in de coronacrisis en hoe groot was de invloed van artsen, virologen en epidemiologen? Coronawashing leidde tot beslissingen die markten hielpen te functioneren. En toch zien we nu weer de eerste signalen dat kennis niet altijd leidt tot gedragen beslissingen. De escalerende oorlog tegen COVID-19 doet velen realiseren dat de technocraten toch niet langer alleen aan zet zijn. Er komen barstjes in het marktdenken, efficiencydenken en het technocratisch denken.

In een vlammend essay laat Ewald Engelen zien waarom de burger de politiek niet afrekent op de gevolgen van het decennialange neoliberale beleid: de eurocrisis, de bankencrisis, de flexibilisering van de arbeidsmarkt, belastingverlaging voor het grootkapitaal, de ecologische ramp die zich voltrekt, enzovoorts. En anderzijds is er de hoop dat juist nu de kanteling gaat plaatsvinden omdat de barstjes zichtbaar worden.

Engelen geeft richting aan de lezers en doet een oproep aan kiezers. Maar hij maakt ook duidelijk dat selectief gebruik van cijfers en onderzoek, de opleidingsverschillen en de inzet van de media bepalende factor zijn. Soms vlammend, soms boos, soms analyserend. Of je nu wilt ontwaken uit de neoliberale sluimer of niet, dit boek zet je aan het denken.