Kennisbank

Boekrecensie | Gewoon gezond verstand

In haar boek vertelt Van der Plas haar persoonlijke verhaal en laat ze zien hoe ze de politiek is ingegaan om op te komen voor haar idealen: een politiek die meer in de maatschappij staat. Het boek biedt een kritische blik op de huidige politiek in Nederland waarbij Van der Plas de vraag stelt waarom politici niet meer in staat zijn om de problemen van de gewone burger op te lossen en hoe het komt dat de kiezer zich niet meer vertegenwoordigd voelt.

Met haar scherpe maar authentieke blik laat Van der Plas zien dat het tijd is voor verandering in de politiek. Ze roept op tot meer betrokkenheid van de burger en een andere manier van politiek bedrijven. En hierbij pleit ze voor de dialoog in begrijpelijk Nederlands zodat iedereen kan deelnemen. Terug naar normale taal en nuchterheid. Een heleboel onderwerpen zijn ingewikkeld, maar door het ingewikkeld te houden wordt er niets opgelost, aldus Van der Plas. Haar boek is persoonlijk, gedreven en laat zien wat zij wil met de politiek. Het biedt handvatten voor een andere manier van politiek bedrijven en het herstellen van het vertrouwen tussen burgers en politici.