Kennisbank

Gastblog | Collectieve actie voor gezonde landbouwbodems

Landbouw, de sector die ons letterlijk allemaal verbindt. Van boer tot consument, we zijn verbonden via ons eten. Helaas weten veel mensen niet meer dat hun eten uit de supermarkt geproduceerd is op grond. Ook leidt de manier waarop we met grond omgaan steeds meer tot het verlies van biodiversiteit en bodemleven. Via Aardpeer gaat er landbouwgrond naar natuurvriendelijke boeren. Om dat op grote schaal mogelijk te maken moet er wel wat gebeuren in Den Haag vindt, Aardpeer kwartiermaker Nina van der Giessen (27). Over hoe een grondmanifest tot positieve actie leidt op het Binnenhof.

Door Nina van der Giessen

Vanaf oktober 2020 zet ik me in voor Aardpeer, een initiatief dat zich sterk maakt voor meer natuurvriendelijke landbouw in Nederland en grond aankoopt voor groene boeren. Want Nederland blijft achter. Slechts 4 procent van onze boeren produceert biologisch (dat ten opzichte van bijna 25 procent (!) in Oostenrijk). Hoge grondprijzen in Nederland werken intensief gebruik van de grond in de hand. Aardpeer wil grond waarderen naar de reële waarde, het natuurlijk voortbrengend vermogen van de grond en daarmee grond uit de speculatie te halen. Hierdoor kunnen bodems, biodiversiteit, landschap en klimaat zich herstellen.

Massaal overstappen op natuurvriendelijke landbouw dus? Zo gek is dat nog niet, alleen moet er wél wat gebeuren in Den Haag. Eén van de grootste obstakels is namelijk betaalbare landbouwgrond. Voor veel boeren zijn de huidige prijzen te hoog; de opbrengsten staan niet in verhouding tot de waarde van de grond. Hierdoor komt het beheer van de bodem ook onder druk komt te staan. Er is dus een grondstrategie nodig waarmee betaalbare toegang tot grond beschikbaar komt. Dat lost meteen meerdere problemen op: blijere boeren, minder stikstof en meer ruimte voor biodiversiteit.

Aardpeer kwam op 21 maart bij het begin van de lente met ruim 80 andere organisaties in actie voor een landbouwbeleid waarin het belang van de bodem voor de komende generaties centraal staat. Samen met 21 moeders en 21 kinderen overhandigden we een ‘Samen voor grond’-manifest aan alle fracties. Ik stond letterlijk glazen potjes met gezonde grond te vullen voor Kamerleden. Op 21 juni bij het begin van de zomer krijgt de actie een vervolg, en staan 21 grootouders en 21 kleinkinderen paraat om het manifest nogmaals te overhandigen.

We willen dat beleidsmakers en volksvertegenwoordigers het belang van gezonde bodems voor de toekomst van de gehele voedselketen vooropstellen. Zie de bodem als sleutel binnen de vorming van nieuw, integraal beleid voor natuur, landbouw en voedsel.

Ik ben hoopvol. Er zijn genoeg mensen en organisaties die met ons op pad willen. Iedere week melden boeren of andere voedselinitiatieven zich bij ons met een concrete grondvraag. Afgelopen januari werden er al Kamervragen gesteld over hoe LNV initiatieven zoals Aardpeer kan ondersteunen. Het Kringlooplandbouwbeleid van Minister Schouten laat zien dat er ook institutioneel iets aan het bewegen is. Nu is het nog wachten op een integraal landbouwbeleid dat werkt voor natuur, landbouw én voedsel.

‘Samen voor Grond’ Manifest

Het manifest is al door 1900 individuen en 220 organisaties ondertekend. Lees of onderteken het manifest via: https://aardpeer.nl/samenvoorgrond-manifest/

Over de auteur
Nina van der Giessen is sinds oktober kwartiermaker bij Aardpeer, samen voor grond – een gezamenlijk initiatief van Stichting BD Grondbeheer, Stichting Herenboeren NL, Stichting Wij.land en Triodos Regenerative Money Centre, organisaties die streven naar het verbeteren van onze leefomgeving. Nina is ondernemer/ZZP’er en zet zich daarnaast in als bestuurslid voor het jongerennetwerk van het European Forum Alpbach in Oostenrijk.

Duurzame Jonge 100
Nina is met Aardpeer genomineerd voor de Duurzame Jonge 100, een lijst voor jonge talenten die aantonen dat een duurzame toekomst mogelijk is. Stemmen op Nina kan via: https://dj100.nl/stem/

© foto Aardpeer.