Kennisbank

De wereld liefhebben

Hoewel we er op het moment even wat minder aandacht voor hebben, zitten we midden in een klimaatcrisis. En die crisis vertoont gelijkenissen met de veel urgentere coronacrisis. Deze crises vragen om een nieuwe aanpak van onze sociale en politieke systemen; hoe gaan we onszelf veranderen? Roel Kuiper betoogt in zijn nieuwe boek dat we in de strijd tegen klimaatverandering op zoek moeten gaan naar een hernieuwde moraal en dat we die kunnen stoelen op het christelijk geloof.

Roel Kuiper is afgestudeerd historicus en behaalde een doctoraal in de filosofie. Hij is rector van de Theologische Universiteit Kampen en zat daarnaast van 2007 tot 2019 voor de ChristenUnie in de Eerste Kamer, eerst als fractielid en later als lijsttrekker. Hij heeft al meerdere boeken geschreven rondom politiek en het christelijk geloof.

In zijn nieuwste boek gebruikt Kuiper de klimaatcrisis om de vraag op te werpen wat er zou gebeuren als we het christelijk geloof gebruiken om antwoorden te formuleren op de vraagstukken van vandaag. Volgens Kuiper zorgt een hernieuwde ontdekking van het christendom voor een andere manier van leven en met elkaar omgaan, één waarin liefhebben centraal staat. Hij benadrukt daarbij dat dat iets anders is dan het cultuurchristendom, waarvoor ook stemmen opgaan in de politiek.

Kuiper begint het boek, na het geven van een inleiding, met het uiteenzetten van de positie die het christendom op het moment in de samenleving heeft. Daarna komt er een analyse van liberale politiek, wat volgens Kuiper zorgt voor individualisme, waar we bij deze crisis juist verbinding nodig hebben. Vervolgens kijkt hij met de lezer naar vier aspecten van samenleven, waarvoor hij voor elk aspect beargumenteert dat we op zoek moeten naar nieuwe manieren om dit te doen. Hij werkt toe naar het eindpleidooi: een nieuwe politieke ethiek die voorkomt uit het christendom.

Aan de verdieping van het boek merk je dat Kuiper een filosofische en theologische achtergrond heeft. Er zijn in het boek veel verwijzingen naar filosofen, theologen en historische figuren, met bijbehorende verhalen. Dat vereist dat je je aandacht er goed bij moet houden om de lijn van het verhaal te volgen. De leeswijzer in het begin van het boek helpt daar gelukkig bij.

Het boek is duidelijk geschreven vanuit een gelovige visie, en roept op tot radicale verandering. Toch roept het boek ook voor de niet-gelovige lezer een aantal interessante vragen op. Over hoe we met elkaar omgaan. Over hoe we omspringen met de wereld. Over hoe we zorgen voor de mensen om ons heen. Juist met de coronacrisis waar we nu in zitten is een oproep tot radicale verandering, op gebied van klimaat maar ook bredere terreinen, écht iets om over na te denken.