Kennisbank

De kunst van het lobbyen – de unieke positie van de kunstsector

De kunstsector beschikt over een uniek wapen als het gaat om lobbyen: het vermogen om emoties, creativiteit en verbeelding aan te boren. Kunst heeft daarnaast de kracht om mensen te inspireren en te verbinden. Al deze sprankelende eigenschappen kunnen worden ingezet om beleidsmakers te overtuigen van het cruciale belang van kunst en cultuur in onze samenleving.

Of we het nu hebben over kunst in het algemeen of over specifieke kunstinstellingen, één ding staat vast: effectief lobbyen vraagt om meer dan louter gepassioneerde inzet. Het vereist strategische planning, diepgaande beleidskennis en, wellicht het allerbelangrijkst, het opbouwen van solide relaties met besluitvormers op verschillende niveaus. Ingewikkeld? Niet per se. Wie zich ervoor openstelt, kan deze vaardigheden ook zelf ontwikkelen.

Politieke beïnvloeding en erkenning

Lobbyen is geen nieuw fenomeen in de politiek. Het is de kunst van het beïnvloeden van beleidsmakers en besluitvormers om positieve beslissingen te nemen. In Nederland, met zijn rijke culturele erfgoed en bruisende kunstgemeenschap, speelt lobbyen ook een cruciale rol in het verkrijgen van financiële steun en erkenning voor kunstinitiatieven en instellingen.

Denk bijvoorbeeld aan het Vincent van Gogh Huis in Zundert, waar in 2012 een subsidieaanvraag van twee ton bij de Raad voor Cultuur werd afgewezen. De Raad erkende het museum als ‘een prachtig en ambitieus regionaal initiatief’, maar beschouwde het niet geschikt om een nationale status en dus landelijke subsidie te krijgen. Dit besluit had verstrekkende gevolgen voor de financiële stabiliteit van het museum en beperkte zijn capaciteit om uit te groeien tot een nationaal icoon. Een goed geplande, actieve lobby had tot een ander resultaat kunnen leiden.

Een soortgelijke situatie deed zich voor bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam. In 2013 besloot het ministerie van Buitenlandse Zaken om een subsidie van 20 miljoen euro stop te zetten, waardoor het voortbestaan van het Tropenmuseum en aanverwante instellingen in gevaar kwam. De beslissing had alles van doen met bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Het KIT kreeg daarmee plotseling te maken met een strijd om te overleven.

 Lobbyen en Verkiezingen

Het wel of niet verkrijgen van subsidie zal niet afhangen van een goede lobby alleen. Voor een groot deel wordt het bepaald door de kwaliteit van het voorstel. Maar het inzetten van lobbyvaardigheden moet wel een onderdeel zijn van het totale aanbod. Een lobby is bijvoorbeeld vaak doorslaggevend wanneer verschillende voorstellen van vergelijkbare kwaliteit tegenover elkaar staan.

Gelukkig is de kunst van het lobbyen te leren. Het begint met het ontwikkelen van doordachte lobbystrategieën en het opbouwen van sterke relaties met beleidsmakers. Dit is momenteel nog eens extra relevant vanwege de komende landelijke verkiezingen. Verkiezingen bieden een unieke gelegenheid voor de kunstsector om zijn belangen krachtig te behartigen. De politieke partijen die na de verkiezingen de regering zullen vormen, hebben de macht om het culturele beleid en de financiële ondersteuning voor kunst te sturen.

Lobbyen tijdens deze periode kan bepalend zijn voor de toekomst van de kunstsector, en het verwerven van de benodigde vaardigheden is daarom nu meer dan ooit van vitaal belang.

Kortom, lobbyen is niet slechts een kunst, maar ook een onmisbaar instrument om de stem van de kunst te laten klinken in de gangen en zalen van de politieke macht.

Het vermogen om te overtuigen, te inspireren en te verbinden, samen met de juiste lobbyvaardigheden, plaatst de kunstsector in een unieke positie om invloed uit te oefenen op beleidsmakers, en een blijvende bijdrage te leveren aan het culturele landschap van Nederland. Het is tijd om deze krachten te benutten en de kunst van het lobbyen te omarmen.

Wil je meer weten over de rol van lobbyen in de kunst & cultuursector? Meld je hier aan voor de workshop Kunst en Public Affairs op vrijdag 27 oktober.