Kennisbank

Boekrecensie | Voor ieder wat waars

In zijn nieuwste boek, “Voor ieder wat waars”, neemt Rob Wijnberg de lezer mee op een intrigerende reis door de evolutie van waarheid in verschillende tijdperken. Het centrale thema van het boek is de steeds veranderende aard van waarheid, een interessant onderwerp in een tijdperk dat wordt gedomineerd door AI en desinformatie.

Wijnberg begint zijn verkenning in de premoderne tijd, waarin waarheid van bovenaf werd bepaald door God en religie. Vervolgens volgt hij de overgang naar de moderne tijd, waarin wetenschap als bron van waarheid op de voorgrond trad. In het huidige postmoderne tijdperk stelt Wijnberg vast dat waarheid is geprivatiseerd, met elk individu dat zijn eigen waarheid koestert. Maar is dit wel de ware aard van waarheid in onze tijd? De auteur definieert cruciale transities die zich aandienen en pleit voor een nieuwe vorm van waarheid. Hij onderzoekt de gevolgen van het einde van de verbrandingseconomie en de opkomst van sociale media, die volgens hem een herdefiniëring van vrijheid en een erkenning van onderlinge afhankelijkheid vereisen.

“Waarheid” wordt door Wijnberg beschouwd als een complex weefsel van gemoedstoestanden en maatschappelijke vergezichten. Hij benadrukt dat de menselijke samenleving doordrongen is van onderlinge afhankelijkheid en zorgzaamheid. Het boek ademt een sfeer van optimisme uit, waarbij Wijnberg een positiever en realistischer mensbeeld presenteert, in lijn met ideeën van andere hedendaagse denkers zoals Rutger Bregman. Een krachtig voorbeeld dat Wijnberg aanhaalt, is de productie van een schijnbaar eenvoudig object zoals een potlood. Hij benadrukt hoe tientallen miljoenen mensen betrokken zijn bij verschillende stappen van het productieproces, wat hij beschrijft als een alledaags wereldwonder van menselijke samenwerking.

“Voor ieder wat waars” biedt een diepgaande reflectie op de betekenis van waarheid in een tijdperk van ingrijpende veranderingen. De auteur slaagt erin de complexiteit van dit onderwerp op toegankelijke wijze te benaderen, waarbij hij de lezer aanspoort om positief naar de wereld te kijken.

Marielle van Oort – senior adviseur en directeur Public Affairs Academie