EVENT AGENDA

Themabijeenkomst Intelligence

Niet reageren, maar anticiperen op veranderingen
Intelligence is niet langer een onderwerp waar alleen de in het geheim opererende veiligheidsdiensten zich mee bezighouden. Ook voor organisaties en individuen maakt intelligence een steeds belangrijker deel uit van het leven. Naast bijvoorbeeld de AIVD en MIVD, onze traditionele inlichtingendiensten, hebben steeds meer andere overheidsorganisaties hun eigen intelligence-afdeling. Maar ook buiten de overheid zijn er organisaties die speciale afdelingen optuigen die zich bezighouden met intelligence.

Maar wat houdt intelligence eigenlijk in? Op welke manieren is de rol van intelligence in de afgelopen jaren veranderd? Hoe gebruikt de overheid onze data? Wat zijn de gevaren? En wat heb je er als belangenorganisatie aan? Is het een nuttige – of zelfs noodzakelijke – aanvulling op je kist met gereedschappen? Verschilt het vergaren van intelligence eigenlijk van monitoren?

Opzet
Om deze en nog meer vragen te beantwoorden organiseert de Public Affairs Academie een themabijeenkomst met Prof. Dr. Bob de Graaff, hoogleraar Intelligence & Security Studies aan de Universiteit Utrecht. Aan de hand van zijn recent verschenen boek “Data en dreiging” zal De Graaff ons laten zien waar gevaren op de loer liggen, maar ook waar er kansen zijn voor jou als belangenbehartiger.

Datum en locatie
De bijeenkomst vindt plaats op maandag 20 mei tussen 15.00 en 17.00 uur bij de Public Affairs Academie, Benoordenhoutseweg 88 in Den Haag.

Aanmelden en meer informatie
Deelname aan deze themabijeenkomst is gratis. Je kunt je aanmelden via het onderstaande formulier. Voor meer informatie kun je uiteraard contact met ons opnemen via info@pa-academie.nl of  070-3242765.