Masterclass Strategisch Procederen

Steeds vaker proberen belangenorganisaties via juridische procedures publiek beleid te beïnvloeden. Het afgelopen decennium hebben belangenorganisaties op verschillende beleidsterreinen tal van high profile rechtszaken gevoerd, zoals over het klimaat, stikstof, de coronamaatregelen, etnisch profileren en de kwaliteit van asielopvang. Strategisch procederen lijkt kortom de nieuwste tool in de gereedschapskist van belangenbehartigers. Maar hoe zet je rechtszaken nu effectief in? Wat zijn de risico’s? En hoe verhoudt procederen zich tot andere strategieën van belangenbehartiging?
 • Ontdek in drie dagdelen strategisch procederen
 • Verkrijg inzicht in de procesgang, de potentie en de risico’s
 • Leer rechtszaken effectief in te zetten

dinsdag 28 mei 2024

STARTDATUM
Benoordenhoutseweg 88, Den Haag
€ 1.250
(Per persoon. Exclusief BTW, inclusief lunch)
CONTACT
 • Al meer dan 10 jaar ervaring
 • Meer dan 1.000 deelnemers per jaar
 • Trainers uit wetenschap en praktijk

Masterclass Strategisch Procederen

Opzet

Tijdens de Masterclass Strategisch Procederen kom je meer te weten over de juridische mogelijkheden binnen Public Affairs om jouw belang in de spotlights te zetten. Tijdens de Masterclass verwerf je een diepgaand begrip van juridische concepten en procedures die voor jouw werk als Public Affairs-professional relevant zijn. Zo kijken we naar eerdere succesverhalen en concrete voorbeelden van strategisch procederen. Daarnaast plaatsen we jouw belang langs de juridische meetlat om te kijken waar jouw kansen en mogelijkheden liggen. Verspreid over drie dagdelen vullen we samen in hoe strategisch procederen als instrument voor jouw lobby-strategie kan worden gebruikt.

Gedurende de Masterclass komen onder andere de volgende vragen aan bod:

 • Wat is strategisch procederen?
 • Hoe ziet de procesgang eruit?
 • Waarover kun je procederen?
 • Wanneer kun je procederen?
 • Tegen wie kun je procederen?
 • Hoe past procederen in een bredere public affairs strategie?
 • Hoe zet je procedures effectief in?
 • Wat zijn de do’s en don’ts van strategisch procederen?
 • Wat maakt een procedure succesvol?
 • Wat zijn de risico’s van procederen?
 • Hoe voorkom je backlash?
 • Wat zijn de actuele trends?

 

De data van de Masterclass:

 • Dinsdag 28 mei (09:00 – 13:30)
 • Dinsdag 4 juni (13:00 – 17:00)
 • Dinsdag 11 juni (09:00 – 13:30)

De trainer:

De Masterclass wordt verzorgd door Rowie Stolk. Zij is universitair docent staats- en bestuursrecht bij de Universiteit Leiden, en gepromoveerd op het onderwerp van procederende belangenorganisaties. Rowie heeft een achtergrond in het recht en in de politicologie, waardoor zij vanuit een interdisciplinair perspectief onderzoek verricht naar belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding via de rechter.

Hoe en wanneer vindt facturering plaats?
Bij de aanmelding kun je aangeven waar de factuur heen moet, en wat een eventueel referentienummer is. De factuur wordt voorgaand aan de Masterclass naar dit adres verzonden.
Hoe groot is de groep?
We werken meestal met relatief kleine groepen van ongeveer 5 tot 10 deelnemers zodat er ruimte is voor break-outs en casus-inbreng.
Wordt er voor lunch gezorgd?
Er wordt een lunch verzorgd ter afsluiting van de ochtendbijeenkomsten. In het aanmeldformulier kun je je dieetwensen aangeven.
Moet ik de Masterclass voorbereiden?
Nee, er is geen voorbereiding nodig. Bij meerdaagse Masterclasses wordt veelal wel gewerkt met huiswerk opdrachten.

Dorus Kraakman

Heb je vragen over de Masterclass?
Onze programma manager helpt je graag verder!

Neem contact op

dinsdag 28 mei 2024

STARTDATUM
Benoordenhoutseweg 88, Den Haag
€ 1.250
(Per persoon. Exclusief BTW, inclusief lunch)
CONTACT