EVENT AGENDA

Participatie in belangenbehartiging | mei 2022

Praten námens de doelgroep/achterban/stakeholders betekent praten mét deze doelgroep/achterban /stakeholders. In deze tweedaagse training gaan we in op het betrekken van ervaringsdeskundigen, de achterban, direct betrokkenen, en leden bij je belangenbehartiging. Hoe pak je dat aan? Hoe borg je de betrokkenheid?

In de masterclass gaan we in op verschillende participatiemodellen, we verkennen de ontwikkelingen rond grassroots-lobby en ontdekken storytelling als instrument. Een interactieve training met gastsprekers die vanuit hun eigen ervaringen bijdragen leveren. Wil jij je achterban of doelgroep nog beter betrekken bij de belangenbehartiging? Dan geeft deze tweedaagse training je een goede basis!

Wat kun je verwachten?

  • We gaan in op de kracht van het betrekken van de achterban. Hoe kun je je achterban betrekken in de belangenbehartiging? Welke stappen kun je zetten? Praktisch maar wel verantwoord. We reiken je hiervoor verschillende middelen en routes aan.
  • Hoe kun je ervaringsdeskundigheid als bron van je belangenbehartiging benutten? Vaak hebben betrokkenen een verhaal te vertellen die raakt aan een breder publiek verhaal. Hoe zet je de ervaringsdeskundigheid in? Hoe zorg je dat ervaringsdeskundigen dichtbij zichzelf blijven en vooral regie houden? Hoe kun je ze begeleiden? Wat zijn wegingen die bij hun inzet spelen? Vanuit de praktijk vragen we ervaringsdeskundigen in dit deel van de cursus aan te sluiten en te vertellen over hun ervaringen bij belangenbehartiging.
  • De term als het gaat om het belang van mensen in beweging te krijgen is grassroots-lobby. Wat is een grassroot-lobby? Hoe organiseer je deze effectief? En wat zijn goede voorbeelden? We gaan er in deze masterclass op in.
  • Storytelling in public affairs is het laatste onderdeel. Mensen hebben verhalen die het verschil kunnen maken. Hoe zet je deze in? En wat is een goed verhaal? Hoe zorg je dat het een sprekend verhaal wordt? Kortom: wat zijn de do’s en don’ts?

Voorafgaand aan deze training zetten we een survey uit waarbij we bij de deelnemers concreet uitvragen wat er nog meer aan de orde zou moeten komen.

Na deze training:

  • Heb je concrete instrumenten in handen waarmee je de groep namens wie je spreekt kan betrekken in de belangenbehartiging van je organisatie;
  • Heb je zicht op hoe je ervaringsdeskundigen kunt betrekken en begeleiden in hun belangenbehartigingsrol;
  • Heb je een beeld hoe grassroot-lobby loopt en hoe je deze kan (helpen) opzetten;
  • Heb je een beeld hoe verhalen vanuit de achterban en ervaringsdeskundigen impact kunnen hebben.
Datum en locatie

De masterclass vindt plaats op donderdag 12 mei en donderdag 19 mei 2022. We starten beide dagen om 9.30 uur en we sluiten af rond 17.00 uur. Deze masterclass vindt plaats op onze locatie aan de Benoordenhoutseweg 88 in Den Haag.

Aanmelden en meer informatie

De kosten voor deelname aan deze masterclass bedragen €950,- (exclusief BTW, inclusief lunch). Je kunt je aanmelden of meer informatie opvragen via het onderstaande formulier. Vragen? Neem gerust contact met ons op!

[contact-form-7 id=”5345″ title=”Responsief aanmeldformulier | Tweedaagse masterclass Participatie in belangenbehartiging (mei 2022)”]