Een nieuwe bestuurscultuur. Wat biedt deze voor belangenbehartigers?