EVENT AGENDA

Gratis webinar: draagvlak creëren met maatschappelijke akkoorden?

Het Pensioenakkoord, het Klimaatakkoord, het Preventieakkoord…het brede maatschappelijke akkoord is al langere tijd in opkomst. In dergelijke akkoorden proberen politici zich via sociale partners en/of beroepsorganisaties te verzekeren van een groter draagvlak binnen de samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat maatschappelijke akkoorden dit brede draagvlak daadwerkelijk krijgen? Slagen belangengroepen erin hun achterban te betrekken bij de totstandkoming van deze akkoorden, en zo ja, hoe? En gaan maatschappelijke akkoorden ook een rol spelen in de nieuwe regeerperiode?

In dit kosteloze webinar gaan we in gesprek met Michiel Steegers. Hij onderzocht hoe belangenorganisaties hun leden hebben betrokken bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord uit 2019. Want dit soort akkoorden vragen om betrokkenheid van de achterban, maar in welke mate en vooral ook hoe? Een spel op zich binnen het politieke spel bij de totstandkoming van het maatschappelijke akkoord.

Michiel gebruikte het Klimaatakkoord als casus, maar wat vertellen die processen ons over bredere trends van het sociaal contract-denken? En welke invloed hebben individuele leden van belangengroepen die beslissingsbevoegdheid hebben ten opzichte van leden die dit niet hebben? Deze vragen staan centraal in dit webinar. In het licht van de nieuwe Tweede Kamer zullen we ook vooruitblikken de rol van mogelijke nieuwe maatschappelijke akkoorden. Uiteraard kun je tijdens het webinar al je vragen stellen via onze chat.

Datum en tijd
Dit webinar vindt plaats op 21 april om 15:00 uur, en zal ongeveer een uur duren.

Aanmelden en meer informatie
Deelname aan dit webinar is gratis. Je kunt je aanmelden via deze link. Let op; terugkijken is niet mogelijk! Voor meer informatie kun je vanzelfsprekend contact met ons opnemen via info@pa-academie.nl of 070 324 27 65.