EVENT AGENDA

Een nieuwe bestuurscultuur. Wat biedt deze voor belangenbehartigers?

In gesprek met Caelesta Braun en Chris van Dam

Het nieuwe kabinet wil het vertrouwen van de kiezers in de politiek vergroten en belooft het deze bestuursperiode anders te gaan doen. We horen hen steeds over het belang van een nieuwe bestuurscultuur, een nieuw elan, eigenlijk al sinds de laatste verkiezingscampagnes. Met meer openheid van ministers en ambtenaren en meer verbinding met de samenleving. Dit vraagt overigens ook om een andere opstelling van het parlement, door meer te focussen op de inhoud en minder op beeldvorming. Hier ligt dus een taak voor iedereen.

Maar hoe staat het nu met deze nieuwe bestuurscultuur? Zo stuurde oud-minister Blok vlak voor het aantreden van het nieuwe kabinet nog een brief aan de Kamer over een onontkoombare verhoogde gaswinning in Groningen, waar de nieuwe staatssecretaris Mijnbouw direct na zijn aantreden al mee aan de slag moest. En wat te denken van de aanwijzing die oud-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol in december gaf aan een aantal gemeenten om hen te dwingen asielzoekers op te nemen. Op de dag van haar aftreden gaf zij aan dat de wettelijke bevoegdheid hiervoor ontbreekt. Geen best begin voor de nieuwe bestuurscultuur.

Opzet
Samen met het Centre for Professional Learning van Universiteit Leiden organiseren we over dit thema een webinar. Met elkaar kijken we tijdens deze online themabijeenkomst op maandag 24 januari a.s. van 14.00 – 15.00 uur naar de veelbesproken nieuwe bestuurscultuur en wat deze biedt voor belangenbehartigers. We bekijken dit vanuit een wetenschappelijk perspectief en vanuit de praktijk. Marielle van Oort, directeur van de Public Affairs Academie en van Van Oort & Oort Public Affairs en Communicatie, zal de bijeenkomst leiden.

Bij ons te gast zijn Caelesta Braun, hoogleraar bestuurskunde en burgermaatschappij bij Universiteit Leiden en Chris van Dam, voormalig plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie, oud Tweede Kamerlid namens het CDA, voorzitter van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag en momenteel onafhankelijk adviseur bij Rechtdoen. Uiteraard bieden wij je ook alle ruimte om je eigen vragen te stellen!

N.B. Deze themabijeenkomst is tevens een voorproefje van de voorjaarseditie van de verdiepingsleergang Public Affairs Next Level, een samenwerking tussen de Public Affairs Academie en het Centre for Professional Learning van Universiteit Leiden. 

Meld je nu aan om deze online bijeenkomst gratis bij te wonen. We zien uit naar je komst!

[contact-form-7 id=”5857″ title=”Responsief aanmeldformulier | Event Een nieuwe bestuurscultuur 24-01-2022″]