Hoe kom je op het netvlies van het nieuwe kabinet?