Partijprogramma’s met prijskaartjes: het belang van de CPB-doorrekening

De bekendmakingen van de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn in volle gang. Alle politieke partijen reppen in woorden en daden wat zij van plan zijn om Nederland beter te maken. Maar weinig partijen schetsen hierbij wat het bijbehorende financiële plaatje is. De CPB-doorrekening biedt hierbij de helpende hand.