Provinciale Statenverkiezingen: hoe werken de provinciën?
In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart nemen we je mee naar de wereld van provinciale politiek. Hoe werkt deze politieke laag? Wat speelt hier? Welke issues staan hier vooral op de agenda en welke vooral ook niet? Wat zijn de verschillen met de nationale of lokale lobby? In hoeverre verschilt de bestuursstructuur van de provincie van die van de gemeente? Maar nog belangrijker: waar en wanneer kun je optimaal invloed uitoefenen na de verkiezingen?

Opzet
Tijdens deze workshop van vier uur leggen we je uit wat er op het spel staat op 20 maart. In de training is zowel ruimte voor theorie als praktijk, en zowel inhoud als inspiratie! We gaan aan de slag met de theorie, waarbij we expliciet de link maken naar jouw dagelijkse praktijk. Na de workshop heb je een antwoord op de volgende vragen:

– Hoe werkt de provincie?
– Wat kan de provincie jou bieden?
– Welke instrumenten zijn er om de provinciale politici en bestuurders te bereiken?
– Wat is de juiste timing en wat zijn kansrijke lobbymomenten?

Tevens ontvang je van ons een digitale publicatie. Indien mogelijk en door de deelnemers gewenst schuift ook een gastspreker aan.

Datum en locatie
De workshop vindt plaats op vrijdag 8 maart tussen 10.00 en 14.00 uur bij de PA-academie, Benoordenhoutseweg 88, Den Haag.  

Aanmelden en meer informatie
De kosten voor deze workshop bedragen €300,- (exclusief BTW, inclusief lunch) per persoon. Je kunt je aanmelden via het formulier hieronder. Bij meerdere aanmeldingen vanuit je organisatie ontvang je vanaf de tweede aanmelding 20% korting. Voor meer informatie of vragen kun je ons bereiken via info@pa-academie.nl of 070 – 32 42 765.

Comments are closed.