Terug naar homepage

De Public Affairs Academie

 

De Public Affairs Academie is hét kennisplatform op gebied van public affairs, lobby en belangenbehartiging. Ons doel is enerzijds het versterken van professionals in hun werk, en hen de kennis en vaardigheden in handen geven zichzelf te ontwikkelen. Daarnaast voorzien we een breed publiek graag van interessante events die aansluiten bij politieke en maatschappelijke trends. Zo delen we samen, in een open setting, onze kennis, waar alle partijen van profiteren.

Met open vizier
De Public Affairs Academie zet in op kennisdeling met open vizier. Het bij elkaar brengen van kennis vanuit verschillende achtergronden leidt uiteindelijk tot een grotere gemeenschappelijke deler, waar alle partijen baat bij hebben. De insteek is om een laagdrempelig platform te bieden, kan iedereen aan tafel mee praten.

Inhoudelijk sterk
De unieke visie, brede ervaring in public affairs en het ijzersterke netwerk, maken de Public Affairs Academie een inhoudelijke en solide partner. Voortdurend wordt gekeken naar nieuwe, innovatieve partnerships op basis van actualiteit en de vraag vanuit de markt.

Gedreven
Er bestaat geen passende opleiding voor de public-affairsadviseur of de belangenbehartiger. De Public Affairs Academie is vanuit deze wetenschap een platform om kennis te delen, de ‘mist’ rond het vak weg te halen en een unieke visie te delen. Met passie, gedrevenheid en enthousiasme.

Ambitieus
De Public Affairs Academie is het kennisplatform dat belangenbehartiging en positionering van issues en organisaties op een hoger niveau wil krijgen. Het concept is gebaseerd op openheid, kennisdeling, ambitie en lef. Kennisdelen impliceert luisteren, dialoog en brengen en halen. Dit vraagt om kleinschaligheid en passende werkvormen. De Public Affairs Academie staat hier garant voor.

Activiteiten
De Public Affairs Academie:

Organiseert unieke bijeenkomsten
Brengt praktijk en wetenschap samen
Deelt kennis vanuit diverse perspectieven
Faciliteert kennisdeling met experts
Biedt ruimte voor spiegelen en sparren
Helpt je je netwerk vergroten
Voorziet je van achtergrondinformatie

In het dynamische vakgebied waar wij ons bevinden, spelen voortdurend nieuwe vragen, behoeften en perspectieven. Onze programmering speelt hierop in, gebaseerd op actualiteit, vragen en behoeften uit het veld; en ons netwerk en eigen inzichten.

Ons aanbod bestaat uit leergangen, trainingen en themabijeenkomsten op het gebied van public affairs, met ruimte voor sparren en eigen inbreng. De themabijeenkomsten zijn informeel en laagdrempelig, doorgaans met medewerking van externe sprekers. De workshops, trainingen en leergangen zijn verdeeld over meerdere dagdelen. Tevens organiseert de Public Affairs Academie coachingstrajecten waarbij je één-op-één bezig bent je kennis te verdiepen, situaties te duiden en reflectie toe te passen.

Bekijk nu de agenda van de Public Affairs Academie.