Terug naar homepage

De PA-academie

De filosofie van de PA-academie is vertaald in vier kernwaarden, die een belofte vormen voor samenwerking en aanpak.

Met open vizier
De PA-academie zet in op kennisdeling met open vizier. Het bij elkaar brengen van kennis vanuit verschillende achtergronden leidt uiteindelijk tot een grotere gemeenschappelijke deler, waar alle partijen baat bij hebben. De insteek is om een laagdrempelig platform te bieden, kan iedereen aan tafel mee praten.

Inhoudelijk sterk
De unieke visie, brede ervaring in public affairs en het ijzersterke netwerk, maken de PA-academie een inhoudelijke en solide partner. Voortdurend wordt gekeken naar nieuwe, innovatieve partnerships op basis van actualiteit en de vraag vanuit de markt.

Gedreven
Er bestaat geen passende opleiding voor de public-affairsadviseur of de belangenbehartiger. De PA-academie is vanuit deze wetenschap een platform om kennis te delen, de ‘mist’ rond het vak weg te halen en een unieke visie te delen. Met passie, gedrevenheid en enthousiasme.

Ambitieus
De PA-academie is het kennisplatform dat belangenbehartiging en positionering van issues en organisaties op een hoger niveau wil krijgen. Het concept is gebaseerd op openheid, kennisdeling, ambitie en lef. Kennisdelen impliceert luisteren, dialoog en brengen en halen. Dit vraagt om kleinschaligheid en passende werkvormen. De PA-academie staat hier garant voor.

Activiteiten
De PA-academie:

Organiseert unieke bijeenkomsten
Brengt praktijk en wetenschap samen
Deelt kennis vanuit diverse perspectieven
Faciliteert kennisdeling met experts
Biedt ruimte voor spiegelen en sparren
Helpt je je netwerk vergroten
Voorziet je van achtergrondinformatie

In het dynamische vakgebied waar wij ons bevinden, spelen voortdurend nieuwe vragen, behoeften en perspectieven. Onze programmering speelt hierop in, gebaseerd op actualiteit, vragen en behoeften uit het veld; en ons netwerk en eigen inzichten.

Ons aanbod bestaat uit leergangen, trainingen en themabijeenkomsten op het gebied van public affairs, met ruimte voor sparren en eigen inbreng. De themabijeenkomsten zijn informeel en laagdrempelig, doorgaans met medewerking van externe sprekers. De workshops, trainingen en leergangen zijn verdeeld over meerdere dagdelen. Tevens organiseert de PA-academie coachingstrajecten waarbij je één-op-één bezig bent je kennis te verdiepen, situaties te duiden en reflectie toe te passen.

Bekijk nu de agenda van de PA-academie.