Terug naar homepage

De Public Affairs Academie-blog

De Public Affairs Academie publiceert geregeld blogs en analyses. Verschillende thema’s en actualiteiten komen aan de orde.

 

Gastblog: Digitale disruptie, niet (meteen) voor iedereen?

AirBnb, Amazon Uber… Met behulp van digitale technologieën hebben deze bedrijven een ware disruptie gecreeërd binnen hun industrie. Ze werken volgens een compleet andere logica dan traditionele bedrijven, en dwingen gevestigde spelers hun manier van werken fundamenteel in vraag te stellen. Een gastblog van Dr. Bert Fraussen (Universiteit Leiden). Lees hier verder.

 

Hoe kun je als wetenschapper invloed hebben op beleid?

De rol van de wetenschapper is flink veranderd. De academicus wordt voortdurend onder druk gezet zich te bemoeien met beleidsmakers, mensen uit de praktijk en traditionele en social media. Er doemen echter een aantal grote ethische, persoonlijke en praktische dilemma’s op over de vragen of, wanneer en hoe de wetenschapper het publieke debat kan beïnvloeden. In hun recente artikel, “How should academics engage in policymaking to achieve impact?”, lopen Paul Cairney en Kathryn Oliver alle soorten advies, tips, en do’s and don’ts langs. Hun belangrijkste vraag: hoe kun je als wetenschapper écht invloed hebben op beleid? Lees hier verder.


De PA-academie op de UNION-conferentie

Op donderdag 25 oktober stond de PA-academie op de UNION-conferentie in het World Forum in Den Haag. Tijdens deze conferentie kwamen wetenschappers, artsen en advocates bij elkaar om longziekten definitief uit te bannen. In kader van het versterken van advocacy hielden wij met de PA-academie de sessie ‘Strengthening advocacy through cross-cultural cooperation’. Met advocates van over de hele wereld deelden we ervaringen, obstakels en kansen. Met als doel: een nóg betere advocate worden. Lees hier verder.


Wie draait er warm voor de nota’s gezondheidsbeleid? 

Terwijl Nederland steeds meer warmdraait voor de zomervakantie, doen staatssecretaris Blokhuis en gemeenten dit voor hun nota’s gezondheidsbeleid. In juni stuurde staatssecretaris Blokhuis reeds de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2018 van het RIVM aan de Tweede Kamer. Deze lange termijnverkenning vormt een belangrijke inspiratiebron voor de landelijke nota gezondheidsbeleid. Deze verschijnt in 2019 en geeft richting aan de nota’s gezondheidsbeleid van gemeenten voor de volgende vier jaar. Belangenbehartigers die er op tijd bij zijn, hebben meer kans op succes als zij deze nota’s en daarmee het gezondheidsbeleid voor de komende jaren willen beïnvloeden. Lees hier verder.


De impact van nieuwe politiek

In de meeste gemeenten in Nederland zijn de coalitie-onderhandelingen nog in volle gang. Volgens een eerste verkenning van het NRC Handelsblad lijken deze onderhandelingen ook langer te duren dan voorheen. In 2014 hadden 65 gemeenten de onderhandelingen afgerond na een maand; nu zijn dat er nog maar 12. Een reden hiervoor is misschien wel de roep om bestuurlijke vernieuwing door raadsleden in het hele land.De opnieuw lage opkomst van kiezers en de groei van lokale partijen, laat voor veel raadsleden zien dat er iets moet veranderen. Lees hier verder.


Blijf dichtbij jezelf als lobbyist 

Iets meer dan een halfjaar geleden zag ik per toeval een bericht voorbij komen over de leergang ‘Jongerenbelang in Beweging’ van de PA-academie en FNO. Dat was maar goed ook! Inmiddels ben ik over de helft van het traject, maar nu al ben ik een schat aan kennis en ervaring rijker. Mijn naam is Rixt de Jong en ik ben 21 jaar oud. Naast mijn studie bestuurskunde ondersteun ik de D66 fractie in Heerenveen.  Ook sta ik op de tweede plek van de kandidatenlijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast ben ik jongerenlobbyist voor de Girls Rights Watch van Plan Nederland. Vanuit die rol zet ik mij in voor de rechten van meisjes en jonge vrouwen overal ter wereld. De meeste mensen zijn verrast, maar ook enthousiast als ze horen dat een jongere maatschappelijk actief is. Dat klinkt heel fijn, maar enthousiasme is helaas vaak niet hetzelfde als serieus genomen worden. Lees hier verder.

Topsectoren: blijvertje én black box

‘Miljarden voor topsectoren leveren nauwelijks baanbrekende innovaties op’, zo kopte Het Financieele Dagblad eind juli. De krant berichtte verder dat het ministerie van Economische Zaken bijna vier maanden nodig heeft gehad om de door Dialogic uitgevoerde evaluatie van de topsectorenaanpak te duiden. Naar verluidt moest elk woord op een goudschaaltje worden gewogen. Desondanks, of misschien wel juist hierdoor, zijn de hoofdconclusies van de evaluatie opvallend positief. Als het aan de verkiezingsprogramma’s van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie ligt, zal het topsectorenbeleid waarschijnlijk met een aantal wijzigingen worden voortgezet. De precieze invulling is echter moeilijker te voorspellen. Het inzetten op maatschappelijke uitdagingen zal zeker onderwerp van gesprek zijn aan de onderhandelingstafel. Lees hier verder.

OESO kritisch over dalende lijn Nederlands OS-budget

“OESO waardeert innovatief beleid hulp en handel kabinet”, zo staat er boven een nieuwsbericht dat het ministerie van Buitenlandse Zaken op 28 juni 2017 op zijn website plaatste. De OESO/DAC Peer Review van het Nederlandse beleid op het gebied van Ontwikkelingssamenwerking (OS) is inderdaad op een aantal punten lovend, maar uit aan de andere kant ook kritiek op o.a. de ontwikkeling van het Nederlandse OS-budget. In de regeerakkoordonderhandelingen staan D66 en de ChristenUnie op dit onderwerp lijnrecht tegenover de VVD. Een eventueel compromis dat  in het midden uitkomt, zal weinig verandering in de door de OESO gesignaleerde trend brengen. Lees hier verder.

Kennismaken met Kamerleden, met koffie én ontbijt

Ontbijt

In de vroege ochtend van 27 juni 2017 verzamelden ruim 50 genodigden van maatschappelijke organisaties, overheden en het bedrijfsleven zich voor het ontbijt met nieuwe Kamerleden, georganiseerd door de PA-academie en EMMA, in de sfeervolle huiskamer van EMMA. Voor de deelnemers stonden er, naast een heerlijk ontbijt, drie kersverse Kamerleden klaar voor een eerste kennismaking; Sophie Hermans (VVD), Maurits von Martels (CDA) en Suzanne Kröger (GL). De Kamerleden deelden hun verwondering, hun drijfveren en hun ambities voor het eerste jaar en gingen met het publiek in gesprek over de zichtbaarheid van jongeren in de politiek, de rol van de wetenschap én het belang van belangenbehartiging. Lees hier verder.

Het nut van peilingen voor de lobby

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart stonden opiniepeilingen volop in de belangstelling. Hoe betrouwbaar zijn peilingen eigenlijk en wat kun je er als belangenvereniging mee? Wetenschapper Kristof Jacobs en pa-expert Marielle van Oort geven hun visie vanuit wetenschap en praktijk. Download hier het hele artikel  (Bron: vaktijdschrift VM – maart 2017)

verk.ontVerslag Verkiezingsontbijt

De stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen waren nog niet geteld, de uitslag had nog een voorlopig status, maar de honger naar duiding en gesprek was groot. Het op 16 maart plaatsgevonden Verkiezingsontbijt van de PA-academie bleek in deze honger te voorzien. Meer dan 100 genodigden van maatschappelijke organisaties, overheden en het bedrijfsleven kwamen ‘s ochtends vroeg naar het Haagse Theater aan het Spui om met elkaar over de resultaten van de verkiezingen van gedachten te wisselen. Met een croissantje in de hand, een kop koffie binnen handbereik en ervaren opinieleiders als Loek Hermans (oud-minister en -fractievoorzitter EK), Marjolein Demmers (directeur van De Groene Zaak), André Rouvoet (oud-minister en voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland) en Manon Vanderkaa (directeur KBO-PCOB) op het podium! Het Verkiezingsontbijt gemist of teruglezen wat u heeft gehoord? Lees hier het verslag!

Coalitievorming is rekenen geblazen

“Ik ken een minister die graag met pensioen wil, maar ik heb tegen Henk Kamp gezegd dat hij zijn koffers nog maar niet moet pakken”, zo anticipeerde oud-minister Jorritsma in een interview in Het Financieele Dagblad (januari 2017) op een lange en moeizame kabinetsformatie. Inmiddels zitten we twee weken voor de verkiezingen. Op basis van de Peilingwijzer van 1 maart verkent de PA-academie welke coalities in beeld kunnen komen. De coalitievorming is rekenen geblazen! Lees meer

Begroting 2017 roept vragen op over voortzetting begrotingsbeleid

De Studiegroep Begrotingsruimte adviseerde afgelopen zomer om in de nieuwe kabinetsperiode per saldo geen extra geld uit te geven of te bezuinigen. Intussen laten de eerste schermutselingen in de verkiezingscampagnes voor volgend jaar zien dat de politiek bezuinigingsmoe is. De Miljoenennota 2017 maakt alvast een begin met extra uitgeven. Het kabinet overtreedt hiervoor zijn eigen begrotingsnormen. Als dit een precedent blijkt te zijn, zou het begrotingsbeleid van het volgende kabinet wel eens meer flexibiliteit voor tussentijdse uitgavenverhogingen kunnen bieden dan het beleid van de laatste 22 jaar.Lees meer

 Politiek worstelt met transparantie wetgevingsproces

Onder druk van een kleine Tweede Kamermeerderheid heeft minister Kamp een kabinetsnotitie over transparantie in het wetgevingsproces aangekondigd. Ook worden de Aanwijzingen voor de regelgeving in overeenstemming gebracht met de bestaande praktijk rond internetconsultaties. Het kabinet voelt er weinig voor om alle contacten met lobbyisten tot in detail openbaar te maken. Enerzijds voorkomt dit dat er regels worden ingevoerd die in de praktijk niet altijd even makkelijk zijn uit te voeren of interpreteren. De keerzijde is dat er ten onrechte een sfeer van geheimzinnigheid kan blijven hangen die de reputatie van lobbyisten geen goed doet. Lees meer

Kansen voor wetenschappers in de politieke arena

Na de zomer presenteren de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s. De afgelopen maanden discussieerden deze partijen over het al dan niet laten doorrekenen van hun plannen door het Centraal Planbureau (CPB). Laura van Geest, directeur van het CPB, betichtte partijen daarop in de Volkskrant van luchtfietserij. Volgens onderzoekscolumnist Tom-Jan Meeus van NRC Handelsblad gaat het in de politiek überhaupt meer over wat wat politici zeggen, dan over de daadwerkelijke opbrengsten van het beleid.  In een tijd van ‘fact-free politics’ ontstaan er kansen voor wetenschappers in de politieke arena. Lees meer

Raad van State: Akkoorden uit de polder bedreigen de rechtstaat 

De Raad van State heeft bedenkingen bij de democratische en juridische legitimatie van de akkoorden die de overheid de laatste jaren met diverse organisaties heeft gesloten. Hoe je hier ook over denkt, de kritiek doet vermoeden dat het poldermodel aan zijn zoveelste revival bezig is. De PA-academie en Van Oort & Van Oort komen de komende maanden nog uitgebreid terug op de consequenties hiervan voor de belangenbehartiging. Lees meer

Verkiezingsprogramma’s kunnen alle kanten op

De budgettaire vooruitzichten voor de volgende kabinetsperiode zien er op het eerste gezicht rooskleurig uit. Bij een optimistische interpretatie van de cijfers heeft het volgende kabinet € 5 miljard ruimte voor nieuw beleid. De door het Centraal Planbureau geraamde groei van 1,8% per jaar is echter met forse onzekerheden is omgeven. Een ander risico is dat de zorguitgaven harder stijgen dan geraamd. Dat zou vele miljarden extra kosten. De verkiezingsprogramma’s die momenteel in de maak zijn, kunnen op financieel gebied voorlopig nog alle kanten op. Lees meer

Kansrijke innovatiebeleidlobby

Wijziging van een belangrijke innovatieregeling als de WBSO, afschaffing van de innovatiebox en aanpassing van het topsectorenbeleid. Dit zijn zomaar enkele veranderingen waar politieke partijen op uit kunnen komen als ze het innovatiebeleid in hun verkiezingsprogramma optimaliseren aan de hand van de recente CPB-studie ‘Kansrijk innovatiebeleid’. Het is verstandig hier rekening mee te houden in de lobby. Lees meer

Patiëntenbeleid op de schop!

Momenteel worden er zo’n 200 individuele patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties) en drie koepelorganisaties (Ieder(in), NPCF en LPGGz) gesubsidieerd in het kader van het patiëntenbeleid van het ministerie van VWS. Onlangs is dit beleid doorgelicht. Voor wat betreft de bezuinigingen is de grens voor minister Schippers bereikt. Met het oog op een aantal maatschappelijke trends wil ze de subsidies echter wel op korte termijn op de schop nemen. Lees meer

Meer afstand, meer magie in het belang van de democratie

Al veel langer ben ik ervan overtuigd dat de ‘kloof’ tussen politiek en burger een belangrijke voorwaarde is voor het zo optimaal mogelijk doen functioneren van een democratie. Elitarisme heeft hier weinig mee te maken, magie des te meer. Mede door een veel laagdrempeliger toegang tot informatie en een op sensatie gerichte blik van zowel de sociale als de klassieke media meent de Nederlandse burger de politiek anno 2016 bovenal te moeten bezien als een interactief televisiespektakel waarin spitsvondigheid, strategisch vernuft en het  – al dan niet vergezeld van dreigementen –  elkaar permanent de maat nemen centraal staanLees meer

De Amerikaanse verkiezingen 2016: Iowa en verder..

Het uitdunnen van het Republikeins kandidatenveld begint nu vorm te krijgen met de voorverkiezingen in Iowa, New Hampshire en South Carolina in februari, gevolgd door een dertigtal staten in maart. De debatvermoeidheid is enigszins ingezet en het is tijd te zien wie de aarzelende kiezer als gematigd en verkiesbaar kandidaat naar voren schuift om een pedante Trump, wiens egocentriciteit weinig grenzen kent, en Cruz (wie kan hem rechts passeren?) tegenwicht te bieden. Lees meer

Staatscommissie kan Eerste Kamer voorlopig niet kalt stellen

De Eerste Kamer staat op het punt een door VVD-senator Anne-Wil Duthler ingediende motie aan te nemen die aanstuurt op de instelling van een Staatscommissie die moet gaan kijken naar de toekomstbestendigheid van het parlementaire stelsel. Als zo’n Staatscommissie er komt, zal deze ongetwijfeld de rol van de Eerste Kamer meenemen. Wat hier ook uitkomt, voorlopig zal de senaat een machtsfactor van belang blijven. Lees meer

De traditionele hervormingen voorbij

In zijn nieuwjaarsartikel pleit secretaris-generaal Camps van Economische Zaken ervoor om strategische doelen te stellen, met name voor duurzame welvaartsgroei. Ook moet er volgens Camps naar hervormingen worden gekeken waarvan de baten op voorhand moeilijk te berekenen zijn. Voor politici en belangenbehartigers biedt het artikel stof tot nadenken in de aanloop naar de verkiezingen. Lees meer

De Amerikaanse verkiezingen 2016: Politiek Den Dacula

De preambule van de Amerikaanse grondwet ademt het inspirerende beginsel van vrijheid en voorspoed voor “We the People”. Over de precieze definitie van “we” lieten de grondleggers zich niet uit, maar in de loop der jaren is er wettelijke duidelijkheid gekomen over wie zich Amerikaan mag noemen. Gevoels- en vooroordeelsmatig is die duidelijkheid van een ander kaliber. Lees meer

Tweede Kamer ontdekt de initiatiefnota

De initiatiefnota is door Tweede Kamerleden ontdekt als instrument om een onderwerp op de politieke agenda te krijgen. De laatste jaren vertoont het aantal ingediende initiatiefnota’s een sterke stijging: van 3 in 2011 naar 27 in 2014. In totaal verschenen er vanaf 2004 tot Prinsjesdag 2015 76 initiatiefnota’s. Dit blijkt uit de publicatie ‘Op eigen initiatief; Initiatiefnota’s en burgerinitiatieven op de agenda van de Tweede Kamer’ van de PA-academie en Van Oort & Van Oort Public Affairs en Communicatie. Lees meer

Studiegroepen zetten toekomstig kabinetsbeleid in de steigers

Als de coalitie tussentijds geen brokken maakt, vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats op 15 maart 2017. De ambtelijke voorbereidingen voor de volgende kabinetsperiode zijn al in gang gezet. Noviteit is dat er naast de invloedrijke Studiegroep Begrotingsruimte een Studiegroep Duurzame Groei wordt ingesteld die volgend jaar, met het oog op de verkiezingsprogramma’s en het regeerakkoord, concrete voorstellen gaat doen voor het economisch beleid en daarmee samenhangende onderwerpen. Voor lobbyisten op deze onderwerpen zullen de voorstellen hoe dan ook relevant zijn. De beïnvloedingsmogelijkheden van de nieuwe studiegroep zijn op dit moment echter nog niet helder.
Lees meer

Beter dan House of Cards – nieuwe maandelijkse blog over de Amerikaanse verkiezingen

Voorverkiezingen voor het presidentschap in de VS betekent dat het kiezerspubliek getrakteerd wordt op een theateruitvoering door een keur aan acteurs. Kandidaten die een ongebreideld enthousiasme hebben voor de publieke zaak; een droom hebben en een betere sameleving willen creëren; die door hun partijen als kroonprins/-prinses naar voren zijn geschoven; zichzelf in een heldenrol willen zien en zij die voor niet altijd duidelijke redenen het toneel op zijn gestruikeld. Voor het publiek is de taak weggelegd de spelers te beoordelen op zaken als leiderschap, vitaliteit, integriteit en scherpzinnigheid. En zeker in deze fase is het kunnen verwoorden van frustraties en het aanleveren van liefst simpele oplossingen voor complexe vraagstukken essentieel. Lees meer

September in het teken van wetenschap en innovaties

In september stuurt het kabinet zijn Toekomstvisie Wetenschap aan de Tweede Kamer. Hierop vooruitlopend hebben enkele vooraanstaande spelers in en om de wetenschap alvast een schot voor de boeg gegeven. De maand september is te meer belangrijk voor onderzoek en innovatie, omdat het kabinet uiterlijk op Prinsjesdag met plannen  komt voor de uitwerking van een Toekomstfonds. Lees meer

Een spoorboekje na het zomerreces

Op 2 september komt de Tweede Kamer terug van zomerreces. Hoewel het nieuwe parlementaire jaar officieel pas op Prinsjesdag van start gaat, voelt het nu toch al een beetje als de start van het nieuwe schooljaar. Politiek beloven het weer interessante tijden te worden. Voor belangenbehartigers is er veel om naar uit te kijken. Lees meer

De piramide van de wijkverpleging heeft een dunne basis

Om de zaak in perspectief te blijven zien doen  belangenbehartigers er  goed aan om niet alleen de retoriek over de wijkverpleging te beluisteren  maar ook naar de cijfers te kijken. Soms lijkt het alsof 99% van het debat over de wijkverpleging over de extra middelen voor de algemene beschikbaarheid van de wijkverpleegkundige gaat. In 2015 gaat hier echter slechts 1% van het budget naar toe. In financiële zin is de individueel toewijsbare verpleging en verzorging de core business. Het belang van de wijze waarop de overheveling van de persoonlijke verzorging van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet wordt ingevuld, moet niet onderschat worden. Lees meer

Zorguitgaven nog niet houdbaar, ondanks geruststellende cijfers

Volgens de nieuwe vergrijzingsstudie van het Centraal Planbureau (CPB)  zijn de overheidsfinanciën in 2018 nog steeds houdbaar voor de lange termijn als de overheidsuitgaven met 0,4% BBP (€ 3 miljard) worden verhoogd. Dit is op het eerste gezicht goed nieuws, maar belangenbehartigers in de zorg kunnen zich beter niet rijk rekenen. De CPB- berekeningen zijn gebaseerd op een lagere groei van de zorguitgaven dan in het verleden. Het doortrekken van de groei van de afgelopen decennia zou in 2018 al gauw 5,6% BBP (ca. € 42 miljard) extra kosten, en het doortrekken van de groei van een recenter verleden nog meer. Lees meer