PA-academie Summer School 2018

6 augustus 2018 on Geen categorie by vovo

FullSizeRender (6)Op dinsdag 28 en woensdag 29 augustus organiseert de PA-academie de derde editie van de Summerschool! In de tuin van de PA-academie bieden we toepasbare, actuele en inspirerende PA-workshops. Er is voldoende keuze voor zowel de beginnende als ervaren belangenbehartiger, voor een kennismaking met lobby of verdieping van uw public affairskennis en vaardigheden. Met de PA-academie Summer School start u geïnspireerd het nieuwe politieke seizoen!

Programma
Hieronder vindt u het volledige programma. Tijdens de Summer School bieden wij 14 workshops aan in parallelsessies. Bij aanmelding kunt u aangeven voor welke workshops u zich wilt aanmelden. Daarnaast is het mogelijk om u in te schrijven voor een persoonlijk uurtje PA-coaching. We kijken graag met u hoe dit in uw programma past. Uiteraard kunt u halverwege de dag rekenen op een heerlijke lunch en aan het einde van de dag op een zomerse borrel. Indien u een workshopronde overslaat, kunnen wij u uiteraard van een werkplek voorzien.

Aanmelden en informatie
De deelnamekosten bedragen €50 per workshop (exclusief btw). U kunt u voor de Summer School aanmelden tot 24 augustus. Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Lees hier de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van de PA-academie.

summerschool2018

Alle workshops:

Het persoonlijk verhaal als lobbyinstrument
Storytelling is een krachtig middel om belangen bij het grote publiek, beleidsmakers én bij de politiek kenbaar te maken. Persoonlijke verhalen maar ook verhalen over uw organisatie kunnen uw lobby versterken. Maar het kan ook averechts werken! Hoe gebruikt u verhalen op zo’n manier dat ze uw boodschap versterken? Wat zijn de do’s and don’ts van storytelling als lobbyinstrument? Volg deze workshop en ontdek hoe u storytelling in uw eigen lobby kunt inzetten. Ga onder meer in gesprek met een ervaren podcastmaker die het gesproken woord inzet om persoonlijke verhalen krachtig te vertellen.

Meerwaarde van monitoring
Wat is effectief monitoren? Hoe schat u bronnen op de juiste waarde voor uw lobby? Hoe houdt u overzicht? Hoe zet u de stroom met informatie in? Hoe informeert u uw eigen organisatie? Aan de hand van praktische casussen leert u eenvoudig en effectief te monitoren.

De perfecte pitch
In enkele minuten hét verhaal van uw organisatie vertellen. De aandacht van de luisteraars vasthouden, de essentie vertellen en uw publiek overtuigen. Een goede pitch kan hét verschil maken voor uw lobbykansen. Wat doet lichaamstaal? Hoe bepaalt de toon van uw stem het verhaal. Bent u van de ‘Ja maar’ of meer van de ‘Ja en’. Hoe bewust bent u zich van de kracht van uw pitch? Bezoek deze praktische en interactieve workshop rond de do’s and don’ts van de perfecte pitch!

Akkoorden Rutte III: binnen- of buitenstaander
Preventieakkoord, hoofdlijnenakkoord, pact voor de ouderenzorg, energieakkoord, etc. Kabinet Rutte-III zet actief in op het gezamenlijk vormen en uitvoeren van beleid. Maatschappelijke organisaties, beroepsorganisaties, koepels, overheden en bedrijven worden aan de lopende band uitgenodigd om mee te doen! Maar dat geeft ook dilemma’s. Kunt u kritisch blijven of speel u uzelf dan uit het spel? Kunt u kleine coalities sluiten? Wanneer deelt u de inzet en resultaten met uw achterban? Hoe kunt u verwachtingen temperen? En hoe kunt u effectief invloed uitoefenen als buitenstaander? Tijdens deze workshop delen we ervaringen en bespreken we diverse strategieën.

Uw kansen in de Eerste Kamer!
Op 27 mei 2019 vinden de Eerste Kamerverkiezingen plaats. Nieuwe Senaatsleden én dus nieuwe kansen voor u als belangenbehartiger! Maar wat zijn de argumenten die ertoe doen in de Senaat? Wanneer kunt u Senatoren het beste benaderen? Tijdens deze workshop bespreken we de ins en outs van de Eerste Kamer en gaan in op nieuwe ontwikkelingen. Een oud-griffier van de Eerste Kamer duidt het reilen en zeilen van de Senaat.

Landelijk agenderen en lokaal uitrollen: meer openbare toiletten in Nederland
In deze workshop wordt een best practice nader toegelicht. Vanuit de Maag-, Lever-, Darmstichting werd een brede lobby opgezet om meer openbare toiletten te realiseren. Agenderen gebeurde landelijk en met de lokale verkiezingen werden de piketpalen geslagen naar het realiseren van dit doel. Hoe werkte dit proces? Van Ivo Thonon, lobbyist en kwartiermaker Waarkaniknaardewc krijgt u een kijkje in de keuken!

Opiniepolls: meerwaarde bij beleidsvorming
Opiniepolls zijn rond de verkiezingen een bekend fenomeen. Maar ook bij beleidsvorming is deze “thermometer” van belang. In deze workshop kijken we naar de trends op dit gebied en verkennen we de mogelijkheden. Wat voor polls bestaan er überhaupt? Hoe zet u ze in? De workshop biedt een bijspijkermoment voor alle ins en outs van opiniepolls én een open dialoog.

Samenwerken in allianties
Vaak is het nuttig voor belangenbehartigers om te zoeken naar gedeelde belangen en samen op te trekken met andere relevante stakeholders. Samen staat u tenslotte sterker!  Maar het is wel essentieel om duidelijke afspraken te maken waar gezamenlijke kansen liggen en waar u als individuele organisatie de kansen ziet. En het is van belang afspraken te maken over communicatie en woordvoering.  Hoe komt een constructieve samenwerking met andere organisaties? Wat is de rol van de PA-professional? En wanneer kiest u juist niet voor samenwerking? In deze praktische workshop duiken we in de wereld van strategisch samenwerken!

De provinciale verkiezingen – impact en effect
De voorbereidingen voor de volgende verkiezingen zijn op 20 maart 2019 volop gaande: de Provinciale Statenverkiezingen. De programmacommissies formuleren de verkiezingsprogramma’s en partijen zijn op zoek naar Statenleden. Hét moment voor belangenbehartigers invloed uit te oefenen op terreinen zoals vervoer, landbouw, transport, omgeving, economie en cultuur. Deze workshops leidt u langs de kansrijke momenten en methoden! En u ontvangt onze laatste publicatie over dit onderwerp.

Wetenschap in de lobby
Binnenkort organiseert de PA-academie en SciComNL, de vereniging voor wetenschapsvoorlichters, een drieluik over lobby en public affairs.  Immers wetenschappers worden met hun onderzoeken steeds meer onderdeel van het debat in de politieke, bestuurlijke, beleidsmatige en maatschappelijke arena.  In deze workshop geven we samen met Ineke Bonenschansker, wetenschapsvoorlichter TU Delft, aan hoe wetenschap wordt benut in de politiek en in de lobby. Wat zijn de kansen en bedreigingen? En vooral hoe kunnen wetenschappelijke resultaten bijdragen aan relevante oplossingen? Kruip anderhalf uur in de huid van die wetenschapper.

Instrumenten van de Tweede Kamer en hoe ze te beïnvloeden
De Tweede Kamer bezit een groot aantal instrumenten om daarmee te sturen op het beleid van de regering. In deze workshop staat centraal hoe de instrumenten werken en de ruimte die er is om invloed uit te oefenen. Zodat u na het reces uw belang effectief op kaart kan zetten! Een praktische workshop waarmee u na afloop gelijk mee aan de slag kan.

Aan de slag met uw achterban
De goede inzet van de achterban van uw organisatie kan essentieel zijn in uw lobbysucces. Voor belangenbehartigers is het interessant te weten hoe de achterban of de doelgroep over bepaalde zaken denkt. Wie eenmaal toegang heeft tot zijn/haar achterban kan dit benutten voor de belangenbehartiging. Maar hoe zet u uw achterban effectief in de lobby in? Wat kan er en wat kan er niet? En waar moet u aan denken?

Brug bouwen naar nieuw college B&W
De nieuwe colleges zijn gevormd na de verkiezingen van afgelopen jaar. Met het coalitieakkoord in de hand is dit het moment waarop beleid wordt gemaakt. En dus ook het moment om aan tafel te zitten bij het College, maar ook de gemeenteraad. De kansen zijn nu het grootst! Maar waar te beginnen? Bij wie moet u zijn in de gemeente? Wanneer staat uw onderwerp op de agenda? En waarmee kunt u ambtenaren helpen? Hoe kunt u politici enthousiasmeren voor uw initiatief? Kortom, hoe kunt u uw belang in uw gemeente goed vertegenwoordigen? In deze workshop een korte introductie lobby in gemeenteland. En u ontvangt onze publicatie bij deze workshop.

De collegebanken in met dr. Bert Fraussen (Universiteit Leiden): Ontwikkel u als denktank
Politici, ambtenaren en andere beleidsmakers hebben steeds meer behoefte aan betrouwbare partners die op strategisch niveau meedenken over de uitdagingen van de toekomst. Het ontwikkelen van strategische capaciteit is hierbij essentieel. Dat blijkt uit de prijswinnende publicatie ‘Think tanks and strategic policymaking: the contribution of think tanks to policy advisory systems’ van dr. Bert Fraussen van Universiteit Leiden. Maar wat kunnen belangenorganisaties hiervan leren? Hoe prioriteert u beleidsdossiers? En hoe wordt u die essentiële en strategische partner van beleidsmakers? Dr. Bert Fraussen neemt ons in deze interactieve workshop mee vanuit de wetenschap én de praktijk van belangenbehartiging.

Persoonlijke coaching van een uur
Heeft u vragen over uw public-affairs beleid of wilt u bepaalde situaties of ideeën bij ons spiegelen? Dan is er gedurende de PA-academie Summer School ook de mogelijkheid van een persoonlijk uurtje PA-coaching. We kijken graag met u hoe dit het beste in uw programma past.

Comments are closed.