Jongeren hebben een stem! Ze hebben bijzondere of verfrissende ideeën, nieuwe inzichten of denkrichtingen. Vanuit de PA-academie geloven we hier in! Al drie keer organiseerden we samen met FNO de leergang ‘Jongerenbelang in Beweging’ waarin we jongeren met idealen tussen 18 en 25 jaar opleiden tot belangenbehartigers. Maar dat is wat ons betreft pas het begin! We hebben samen met FNO en het innovatieve project Jongerenambassadeurs opgestart, een pilot in het kader van de maatschappelijke diensttijd. Jongeren denken mee, geven hun visie, zetten hun creativiteit in of geven antwoord op specifieke vragen. Zoekt u ook een jongerenambassadeur voor uw organisatie? Kom dan naar onze open dag op donderdag 8 november a.s. Maak kennis met de voorzitter van het jongerenpanel Zorg én Perspectief die aan de wieg stond van dit initiatief en hoor haar visie. Ontmoet de persoonlijke coaches die de jongeren zullen begeleiden als aanspreekpunt. En verken samen met ons wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.

jongerenfoto4Jongerenambassadeur in úw organisatie
Jongeren tussen de 15 en 21 jaar krijgen als jongerenambassadedeur de mogelijkheid hun stem te laten horen, feedback te geven en hun ervaringen en ideeën in te brengen bij maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven. Vooral jongeren die door hun beperking of chronische aandoening tegen drempels oplopen op school, werk of in de zorg willen wij een kans geven. Na aanmelding krijgen deze jongeren een  korte opleiding en matchen wij hen met uw organisatie, waarna zij enkele maanden voor 2 à 4 uur per week meelopen en meedenken met een specifiek project of een gerichte (onderzoeks)vraag. Denk bijvoorbeeld aan: hoe maak ik mijn organisatie aantrekkelijk voor jongeren? Hoe maak ik mijn bedrijf nog meer inclusief? En hoe creëer ik een toekomstgericht beleid? Gedurende het traject hebben de jongeren een vaste persoonlijke coach en u een vast aanspreekpunt. Dus er is weinig extra inspanning van u nodig maar wel met resultaat: verrassende inzichten en originele antwoorden! U maakt kennis met de werknemers van de toekomst, en u heeft een voortrekkersrol als het gaat om jongerenparticipatie.

Maatschappelijke Diensttijd
Om jongeren de kans te geven zich nog meer te ontplooien en betrokken te worden bij de samenleving heeft Kabinet Rutte III de maatschappelijke diensttijd geïntroduceerd. Het project Jongerenambassadeurs is in het kader van de maatschappelijke diensttijd door ZonMw gehonoreerd en zal gebruikt worden om nieuw beleid rond de maatschappelijke diensttijd vorm te geven.

Kom kennismaken!
Graag vertellen wij u tijdens een vrijblijvende bijeenkomst op donderdag 8 november van 17.00 tot 18.00 uur (inloop 16.30) meer over het project en wat de jongerenambassadeurs voor uw organisatie kunnen betekenen. Maak kennis met één van de persoonlijke coaches die de jongeren zullen begeleiden en met Bente die meedacht over dit project en zelf actief is op het terrein van jongeren en inclusiviteit.
U bent van harte welkom bij de PA-academie (Benoordenhoutseweg 88, Den Haag)! Graag horen wij van tevoren of u aanwezig bent, i.v.m. de catering via dit aanmeldformulier. Wilt u graag meer informatie, maar kunt u niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst? Wij komen graag bij uw organisatie langs om het project nader toe te lichten. Aanmelden, vragen of meer informatie ontvangen? Bekijk alvast onze website www.jongerenambassadeurs.com of stuur een e-mail naar Jasmijn Verbeek via jasmijn@jongerenambassadeurs.com.

Comments are closed.