Blogs

Op deze pagina vind je alle verdiepende blogs die we hebben geschreven. Leer meer over lobbyen voor een groen Europa, verdiep je in de analyses van het PBL of scherp je economische kennis aan met onze blogs over begrotingen of brede maatschappelijke heroverwegingen.

Lobbyen voor een groen Europa, hoe doe je dat? (november 2020)

Naarmate de wetenschappelijke consensus over de dreiging van de opwarming van de aarde toeneemt, staan de Europese Unie (EU) en haar lidstaten onder druk om ertegen op te treden. Sinds de eeuwwisseling is de EU steeds actiever geworden op het gebied van klimaatbeleid. In dit blog vertelt Dauphine over haar masterscriptie, waarin ze onderzoek deed naar de totstandkoming van de langetermijnstrategie rondom klimaat.


Brede analyse verkiezingsprogramma’s door het PBL (oktober 2020)

Voor de aankomende verkiezingen van 17 maart 2021 biedt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) politieke partijen de mogelijkheid hun verkiezingsprogramma’s te laten analyseren op de effecten die de programma’s hebben op de leefomgeving. De analyse van het PBL is minder bekend bij het grote publiek dan de macro-economische analyses van het Centraal Planbureau (CPB). Toch zijn er goede redenen om dit jaar extra aandacht aan de doorrekeningen van het PBL te schenken, ook voor belangenbehartigers. In dit blog leggen we uit waarom!


Gedragscode voor de Tweede Kamer (oktober 2020)

Om meer duidelijkheid over de gedragscode in de Tweede Kamer te geven en een betere handhaving hiervan te waarborgen, werd in oktober 2020 een nieuwe regeling van het Presidium genaamd ‘Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’ goedgekeurd, die invulling geeft aan de aangenomen motie-Van der Molen. Je leest hier wat er verandert is.


Programmacommissies: een juiste afspiegeling van de samenleving? (oktober 2020)

Programmacommissies maken het verkiezingsprogramma voor een politieke partij. Zij gaan op zoek naar ideeën en oplossingen voor de issues die in hun programma’s staan, voeren gesprekken met experts en halen ideeën op bij de achterban. Maar wie zitten er in? Wij bekeken alle commissies en analyseerden de samenstelling.


Politiek en wetenschap: lerend evalueren (september 2020)

Wetenschappelijke inzichten meer betrekken in het parlementaire proces. Dat was het doel van het pilotproject ‘Gouden standaard’ van de Tweede Kamer, Parlement en Wetenschap en de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Op 8 september overhandigde Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU, de resultaten van het project aan Kamervoorzitter Khadija Arib. In dit blog omschrijven we die resultaten.