De eerste leergang is gestart op 8 september 2017. Wegens grote belangstelling start er een tweede leergang in november 2017. Aanmelden daarvoor is vanaf nu mogelijk! 

Jongeren zijn vanaf hun 18e officieel meerderjarig, maar als hun belangen op het spel staan wordt er meestal voor hen en niet door hen beslist. De mening van de jongeren zelf komt slechts mondjesmaat naar voren in politieke en maatschappelijke besluitvorming en -advisering. Onder jongeren is zonder twijfel een schat aan talent aanwezig om hier verandering in te brengen. Waar het soms aan ontbreekt is nét dat beetje ervaring. Met de leergang Jongerenbelang In Beweging geeft de PA-academie in samenwerking met FNO (programma Zorg én Perspectief) jongeren daarom de kennis en vaardigheden in handen om hun belang in beweging te brengen. FNO investeert in deelname van jongeren met een chronische aandoening aan deze leergang omdat FNO het verschil in hun maatschappelijk perspectief ten opzichte van hun gezonde leeftijdsgenoten wil verkleinen.

Voor wie?
De leergang Jongerenbelang In Beweging is gericht op jongeren van ± 18 tot 25 jaar die hun belang effectief op de kaart willen zetten. Hierbij kan gedacht worden aan jongeren die zitting (willen) hebben in jongerenpanels, adviesraden (bijvoorbeeld voor de Wmo), raden van toezicht in zorg en welzijn, gemeente- of jeugdraden en belangenorganisaties zoals vakbonden en het LAKS.

Hoe?
Het totale traject van de leergang Jongerenbelang In Beweging duurt bijna een half jaar. Een gedegen programma helpt jongeren op weg om hun belangen te behartigen. Het tijdsbeslag inclusief voorbereiding bedraagt gemiddeld twee dagen per maand. In de leergang laten deskundigen de deelnemers kennismaken met een breed scala aan onderwerpen. Deze variëren van een inleiding in de politiek en belangenbehartiging tot strategievorming en gespreks- en presentatietechnieken. De deelnemers krijgen persoonlijke begeleiding van een coach. Naarmate het programma vordert, stemmen de trainers de inhoud ervan steeds nauwer af op de behoeften van de deelnemers. Dit mondt onder meer uit in bijeenkomsten over door de deelnemers zelf gekozen thema’s.

Trainers en sprekers
De centrale trainers van de leergang zijn Marielle van Oort (directeur/oprichter PA-academie) en Bert Kuipers (programmaleider Zorg én Perspectief van FNO). Overige sprekers zijn onder meer oud politici, wetenschappers, journalisten, lobbyisten en politiek maatschappelijke jongeren en vertegenwoordigers van organisaties zoals de Nationale Jeugdraad, gemeenten, gezondheidsfondsen en ZonMw.

Aanmelding en intake
Wegens grote belangstelling is inschrijven voor de eerste leergang Jongerenbelang In Beweging (8 september 2017 tot eind 2017) niet meer mogelijk. Daarom start in november 2017 een tweede leergang! Aanmelden daarvoor is vanaf nu ook mogelijk. Kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken met een motivatiebrief gericht aan de centrale trainers marielle@pa-academie.nl en bert_kuipers@fondsnutsohra.nl. Na een eerste selectie op basis van de motivatiebrieven bestaat de intake verder o.a. uit een Insight Discovery Test en een persoonlijk gesprek met de trainers.

Per leergang zullen er 8 à 10 deelnemers deelnemen. De leergang wordt in beginsel bekostigd door financiële bijdragen van FNO en andere belanghebbende partners.

Comments are closed.