Financiële APK van het coalitieakkoord

Bijna vier weken na de presentatie van het coalitieakkoord is op 11 januari ook de CPB-analyse hiervan verschenen. Deze doorrekening bevat een eerste inschatting van de effecten van het regeerakkoord. Hoeveel geld is er met de plannen gemoeid? Wat valt er te zeggen over de macro-economische en koopkrachteffecten?