Op woensdag 20 maart zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Nederland gaat dan naar de stembus om nieuwe Statenleden te kiezen in hun provincie. Los van regionale belangen zijn de Provinciale Verkiezingen ook interessant vanuit nationaal perspectief, omdat de provinciale Staten op hun beurt de leden van de Eerste Kamer kiezen. Vaak is dit een moment van de waarheid voor het kabinet: zonder meerderheid in de Eerste Kamer ziet de werkelijkheid er voor de coalitie heel anders uit.

Volgens de meeste peilingen van nu verliezen de regeringspartijen (ruim) de meerderheid als we in maart naar de stembus gaan. Hoe dan ook ontstaat er een nieuwe Haagse realiteit. Wat is de impact op de politieke besluitvorming in de Tweede Kamer? Hoe is de wisselwerking tussen de beide Kamers? Hoe benut je beide Kamers in je belangenbehartiging? En nog belangrijker: ontstaan er zo nieuwe kansen om jouw belang op de agenda te zetten?

Opzet
In een twee uur durende themabijeenkomst beginnen we met een kleine nabeschouwing van de Provinciale Statenverkiezingen. Vervolgens gaan we in op de impact op de Eerste Kamer. Daarna gaan we het hebben over de kansen die er liggen nu de kaarten opnieuw geschud zijn. Bij wie moet je zijn om jouw belang nóg effectiever te behartigen? Welke nieuwe invalshoeken of frames zijn opeens kansrijk? Onder leiding van Peter van Oort (oud-griffier Eerste Kamer) en met een gastspreker gaan we gezamenlijk antwoorden proberen te vinden op deze vragen.

Datum en locatie
De workshop vindt plaats op donderdag 21 maart, de dag na de Provinciale Verkiezingen, van 15.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf  14.45 uur)bij de PA-academie, Benoordenhoutseweg 88 in Den Haag.

Aanmelden en informatie
De kosten voor deze workshop bedragen
€50,- (exclusief BTW) per persoon. Bij meerdere aanmeldingen vanuit je organisatie ontvang je vanaf de tweede aanmelding 20% korting. Je kunt je aanmelden via het formulier hieronder. Voor meer informatie of vragen kun je ons bereiken via info@pa-academie.nl of 070 – 32 42 765.

Comments are closed.