EVENT AGENDA

Workshop Help een internetconsultatie.. wat nu?

Heeft reageren op een internetconsultatie zin of ben je dan al te laat? Het is een vraag die we regelmatig in de praktijk terug zien komen. Daarom deze nieuwe workshop over het belang van de internetconsultatie. Wat zijn de kansen? Wat is de mogelijke output? En wat zijn de wegingen om wel of niet zichtbaar deel te nemen?

Ministeries voeren consultaties uit over concepten van wetten, Algemene Maatregelen van Bestuur en ministeriële regelingen. Ook beleidsnotities kunnen via internetconsultatie aan de samenleving worden voorgelegd. De Tweede Kamer gebruikt het instrument soms ook voor de consultatie van initiatiefvoorstellen. Met een internetconsultatie krijg je een extra moment in handen om te reageren. Dat kan in de vorm van opmerkingen, toevoegingen, of een oordeel. Soms gaat het om het beantwoorden van een aantal vragen, maar het departement kan ook om een algemene reactie vragen op het voorstel. Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en wordt eventueel het wetsvoorstel aangepast. Het resultaat van de consultatie en de verwerking daarvan in het conceptvoorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen vermeld op de website. Dat gebeurt nadat de ministerraad het voorstel voor een wet of een Algemene Maatregel van Bestuur via de minister de concept-ministeriële regeling heeft goedgekeurd.

Wat brengt de internetconsultatie aan mogelijkheden?

In deze workshop verkennen we met jou hoe je de internetconsultatie in het brede palet van beïnvloedingsmomenten kan zien. Tevens geven we je inzicht in welke soort reacties je kan geven. Hierbij gaan we in op het soort argumenten die gebruikt worden op basis van ons eigen onderzoek. Daarnaast verkennen hoe je voorafgaand de internetconsultatie de vraagstelling kan beïnvloeden en hoe je achteraf je reactie kan benutten in de verdere lobby.

Kosten en aanmelden
De kosten voor deze workshop bedragen €375,- (exclusief BTW). We sturen de factuur na afloop van de training naar het door jou opgegeven emailadres. Op onze activiteiten zijn de algemene voorwaarden en onze privacyverklaring van toepassing.

Deze workshop vindt plaats op 20 april van 09.00 tot 12.00 uur bij de Public Affairs Academie, Benoordenhoutseweg 88 in Den Haag. Je kan je aanmelden, of meer informatie opvragen, via onderstaand formulier.