Workshop CPB-doorrekening verkiezingsprogramma’s gereed: wat nu?

De CPB-doorrekening van de verkiezingsprogramma's is een belangrijk moment in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Voor de politieke partijen, maar ook voor de samenleving als geheel. In deze workshop duiden we samen met jou hoe je deze doorrekening precies interpreteert, zodat je goed op de hoogte bent van de doorrekening in verkiezingstijd.
 • Leer de CPB-doorrekeningen goed begrijpen
 • Krijg deskundige analyses van de partijen en de verkiezingsprogramma's
 • Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de Verkiezingen

vrijdag 10 november 2023

10.00-13.00
Benoordenhoutseweg 88, Den Haag
€ 395
(Per persoon, inclusief lunch. Exclusief BTW)
Contact
 • Al meer dan 10 jaar ervaring
 • Meer dan 1.000 deelnemers per jaar
 • Trainers uit wetenschap en praktijk

Workshop CPB-doorrekening verkiezingsprogramma’s

Op 8 november 2023 publiceert het Centraal Planbureau (CPB) Keuzes in Kaart (KiK) 2025-2028, oftewel de CPB-doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. Maar wat is die CPB-analyse nu eigenlijk, wat staat erin en wat kun je ermee? De workshop CPB-doorrekening verkiezingsprogramma’s van de Public Affairs Academie neemt je op 10 november 2023 mee in de wereld van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s
Opzet

In de workshop bespreken we hoe de CPB-analyse tot stand komt, wat het CPB eigenlijk doorrekent en hoe dit zich verhoudt tot de eigenlijke verkiezingsprogramma’s. We bekijken de belangrijkste uitkomsten van de CPB-doorrekening. Vervolgens duiden we, mede in dialoog met de deelnemers aan de workshop, de financieel-economische keuzes die de partijen blijken te hebben gemaakt en welke conclusies belangenbehartigers hieraan kunnen verbinden.

Onderwerpen

De volgende vragen komen tijdens de workshop onder andere aan de orde:

 • Wat is de CPB-doorrekening eigenlijk en hoe komt deze tot stand?
 • Wat is het nut van de doorrekening? Waarom doen veel partijen hier aan mee?
 • Hoe lees je de CPB-doorrekening? Wat is waar te vinden?
 • Wat zijn op hoofdlijnen de budgettaire keuzes die de partijen maken voor de komende kabinetsperiode? Waar zitten overeenkomsten en verschillen?
 • Welke macro-economische effecten hebben de verkiezingsprogramma’s volgens het CPB?
 • Wat betekent de doorrekening voor de eindfase van de verkiezingscampagnes en voor de aanstaande kabinetsformatie?
 • Wat kun je als belangenbehartiger met dit alles?
Datum en locatie

De workshop vindt plaats op 10 november 2023 bij de Public Affairs Academie in Den Haag. We beginnen om 10.00 uur en eindigen rond 13:00 uur en eten daarna nog gezamenlijk een broodje.


Deze workshop wordt ook aangeboden als onderdeel van het Verkiezingskompas die we in samenwerking met onze kennispartner Van Oort en Van Oort aanbieden. Naast de workshop krijg je onder andere uitgebreide monitoring van de verkiezingsprogramma’s, een uitgebreide en actuele uitwerking van de kandidatenlijst en ontvang je een wekelijkse agenda in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.

Moet ik de workshop voorbereiden?
Nee, er is geen voorbereiding nodig.
Hoe en wanneer vindt facturering plaats?
Bij de aanmelding kun je aangeven waar de factuur heen moet, en wat een eventueel referentienummer is. De factuur wordt voorgaand aan de workshop naar dit adres verzonden.
Is er parkeerruimte bij de trainingslocatie?
Gratis parkeerruimte is beperkt beschikbaar bij de locatie. Daarnaast is er aan de straat betaald parkeren.
Is de workshop geschikt voor mij?
De workshop is geschikt voor beginnende en ervaren PA-adviseurs en beleidsmedewerkers die zich met belangenbehartiging in de mobiliteitssector bezig houden.
Hoe groot is de groep?
We werken meestal met relatief kleine groepen van ongeveer 5 tot 10 deelnemers zodat er ruimte is voor break-outs en casus-inbreng.
Wie is de trainer?
De workshop wordt gegeven door econoom Marcel de Ruiter, die met zijn jarenlange expertise in financieel-economische vraagstukken als geen ander kan analyseren wat deze doorrekening zal gaan betekenen.

Heb je vragen over de Workshop?
Onze programma manager helpt je graag verder!

Neem contact op

vrijdag 10 november 2023

10.00-13.00
Benoordenhoutseweg 88, Den Haag
€ 395
(Per persoon, inclusief lunch. Exclusief BTW)
Contact