EVENT AGENDA

Workshopreeks: Succesvol ondernemersbelangen behartigen

Als bestuurder van een ondernemersvereniging vervul je een belangrijke rol voor alle ondernemers in je gemeente, zelfs als ze geen lid zijn. Je bent gesprekspartner van de gemeente, kunt je verplaatsen in de zaken waar ondernemers, groot of klein, tegen aanlopen en hebt belangrijke ingangen bij alle relevante organisaties in jouw gemeente of provincie. Jij weet wat er in jouw gemeente nodig is voor een goed ondernemersklimaat. Door de coronacrisis is de dienstverlening vanuit gemeenten richting ondernemers belangrijker dan ooit.

Maar hoe vaak je ook met de gemeente praat, en of dat nu met een ambtenaar of een wethouder is, toch komt er vaak weinig terecht van jouw goede opmerkingen en inzichten. En als er al iets gebeurt, gaat het tergend langzaam. Het politieke en ambtelijke proces is heel anders dan wat jij gewend bent in je bedrijf.

Daarom willen we je helpen om meer controle te krijgen op jouw lobby richting de gemeente, zodat jij én je achterban resultaten gaan zien. Daarmee help je alle ondernemers in jouw gemeente en vergroot je de relevantie van jouw ondernemersvereniging. In onze masterclassreeks gaan we daarom in op hoe de gemeente werkt en denkt, hoe je je belang kracht bij kunt zetten door samen te werken met andere organisaties, hoe je effectief gesprekken voert met wethouders, raadsleden en ambtenaren en hoe je op langlopende dossiers toch resultaten kunt boeken. We gaan kijken naar de politieke omgeving waarin je je begeeft en hoe je die in jouw voordeel kunt inzetten. En we kijken alvast vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022: wat zijn de belangrijke momenten om invloed uit te oefenen en hoe kun jij ondernemersbelangen in het nieuwe coalitieakkoord krijgen? Met deze masterclassreeks helpen we jou ondernemers een stem te geven.

Opzet
Deel 1: Hoe werkt de gemeente? (donderdag 25 maart, 19.00-20.15 uur)
In de eerste workshop van de masterclassreeks gaan we in op de rol van de gemeente. Als je jouw belang op de kaart wilt zetten, is het van belang te begrijpen hoe een gemeente in elkaar zit. We gaan onder meer in op de rol van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, raadscommissies en instellingen als de rekenkamer. Ook laten we je zien en ervaren hoe gemeentepolitici denken en hoe dat verschilt van de landelijke politiek en hoe de gemeente beleid maakt. Waarom heeft een gemeente behoefte aan jouw inbreng, en wat valt er voor jou te halen bij de gemeente? Een praktische workshop met als doel je thuis te laten voelen in gemeenteland.

Deel 2: Coalities vormen en stakeholder- en omgevingsanalyse (woensdag 31 maart, 19.00-20.15 uur)
Het identificeren van de belangrijkste spelers in de omgeving van jouw organisatie of lobbydoelstelling is een belangrijk onderdeel van elke public-affairsstrategie. Want door samen op te trekken kun je jouw belang kracht bijzetten. Of juist van tevoren anticiperen op mogelijke tegenstand. Maar hoe breng je hen in kaart? En hoe herken je de impact of invloed van verschillende organisaties die zich rond jouw issue bevinden? En als je dit weet: hoe draag je dan zorg voor goede, gerichte communicatie naar hen toe? Op welke manieren kun je ze bij jouw organisatie of lobbydoel betrekken wanneer dit nodig is? Deze workshop geeft jou inzicht geeft in jouw positie ten opzichte van lokale politiek en maatschappij.

Deel 3: Lokale instrumenten (woensdag 7 april, 19.00-20.15 uur)
Hoe kun je invloed uitoefenen? Wat is de juiste timing en wat zijn kansrijke lobbymomenten? Hoe werken de formele instrumenten, bijvoorbeeld inspreken bij de gemeenteraad of een commissievergadering? Maar ook: wat zijn de andere, meer informele instrumenten? In hoeverre kun je de lokale media betrekken? En wie zijn je mogelijke partners om samen mee op te trekken? In deze praktisch ingestoken workshop gaan we in op alle middelen die jij hebt om jouw belang op de kaart te zetten. We gaan in op waar in het beleidsproces jij in beeld komt en wat jij mee moet nemen om goed beslagen ten ijs te komen. Een workshop die je inspiratie biedt of misschien juist een bevestiging.

Deel 4: De gemeenteraadsverkiezingen (donderdag 15 april, 19.00-20.15 uur)
De gemeenteraadsverkiezingen lijken nog ver weg. Zeker in vergelijking met de landelijke verkiezingen van aankomende maart. Maar toch zijn de uitslagen van die landelijke verkiezingen op weg naar de 2022 van groot belang. Wat zijn de thema’s? Wat moet je de komende maanden in de gaten houden in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen? Hoe verbind je lokale thema’s met landelijke? En hoe zorg je ervoor dat jouw stem gehoord wordt bij de lokale politiek en druk je jouw stempel op de verkiezingsprogramma’s? De gemeenteraadsverkiezingen bieden kansen die maar één keer per vier jaar voorkomen. Die wil je niet aan je voorbij laten gaan. In deze workshop beantwoorden we al deze vragen en meer, zodat de wethouder en gemeenteraad straks niet meer om jouw belangen heen kunnen.

Aanmelden en meer informatie
Je kunt je aanmelden voor één of meerdere workshops via het onderstaande formulier. Het tarief per workshop is €40,- (exclusief BTW), en als je ze allemaal volgt ontvang je 15% korting. Na aanmelding ontvang je binnenkort een factuur.

Indien drie of meer bestuursleden per organisatie willen deelnemen, is een aanvullende korting beschikbaar. Informeer naar de mogelijkheden.

Als je je voor één of meerdere workshops aanmeldt ontvang je bovendien kosteloos onze herziene online publicatie ‘Impact in de gemeente’.

    Ga je akkoord met de algemene voorwaarden en heb je kennisgenomen van de privacyverklaring? *

    Wil je de nieuwsbrief ontvangen?