EVENT AGENDA

Verkiezingslobby 1: Inspelen op economische vooruitzichten | Den Haag

Inmiddels heeft de politiek haar vizier gericht op de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. De komende tijd komen verschillende adviezen en publicaties uit die politieke partijen kunnen gebruiken als input voor hun verkiezingsprogramma’s, bovenop enkele andere stukken die al zijn verschenen.

Enkele belangrijke voorbeelden zijn het rapport van de commissie-Bos, de vergrijzingsstudie en middellangetermijnverkenning 2022-2025 (MLT) van het Centraal Planbureau (CPB) en het WRR-rapport over de arbeidsmarkt. Daarnaast komen de komende maanden onder andere de rapporten in het kader van de ‘Brede maatschappelijke heroverwegingen’, het advies van de Studiegroep Begrotingsruimte en het advies van de Studiegroep Duurzame Economische Groei uit.

De onderwerpen van al deze rapporten zijn gevarieerd. Van klimaatverandering en innovatie tot gezondheidszorg en buitenlandbeleid: alles komt aan bod. Ook voor algemenere, overstijgende thema’s als maatschappelijke samenhang, zorggebruik en digitalisering is aandacht.

Vanaf het najaar van 2020 laten de meeste partijen hun verkiezingsprogramma doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB). De financiële experts bij partijen zullen dus op zoek moeten naar mogelijke bezuinigingen om de investeringen in de programma’s te bekostigen. Hierbij zullen zij ongetwijfeld een beroep doen op de enorme hoeveelheid informatie uit bovenstaande rapporten.

Opzet
Kortom: volop lobbykansen! Maar wat betekenen al deze rapporten met het oog op de verkiezingen? Welke in de rapporten geschetste beleidsopties zijn kansrijk richting de volgende kabinetsperiode? Op welke hierboven genoemde trends kan je inspelen? En hoe kun je adviezen en conclusies van de rapporten gebruiken om invloed uit te oefenen? Wanneer is het verstandig contact te zoeken met financiële experts bij partijen? Met welke boodschap kun je het best aankomen?

Om op deze en meer vragen antwoord te geven organiseren we in het kader van ons drieluik ‘Verkiezingen 2021’ de workshop ‘Inspelen op economische vooruitzichten’. De workshop wordt begeleid door Marcel de Ruiter, senior adviseur public affairs en financieel-economisch specialist bij Van Oort & Van Oort. Gastspreker tijdens de workshop is Rens Nissen, directeur Algemene Financiële en Economische Politiek (AFEP) op het ministerie van Financiën. Hij zal vanuit zijn achtergrond vertellen welke inzichten en rapporten de komende jaren een rol kunnen gaan spelen bij beleidsvorming.

Datum, locatie en meer informatie
De workshop ‘Inspelen op economische vooruitzichten’ maakt onderdeel uit van de reeks ‘Verkiezingslobby 2021’, maar je kunt je ook voor alleen deze workshop aanmelden. Je vindt hier meer informatie over de workshopreeks, de kosten van deelname en aanmeldmogelijkheden.